Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przegląd Historyczny
1987, Tom 78, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabiegi dworu i Jerzego Lubomirskiego o pozyskanie Litwy w 1664 roku Andrzej Rachuba s. 1-17
Tadeusz Kościuszko i pierwszy etap reform włościańskich (28 marca-1 maja 1794 r.) Andrzej Woltanowski s. 19-44
Konflikt we władzach naczelnych Stronnictwa Pracy "Romb" w 1942 roku Andrzej Friszke s. 45-63
Sprawozdanie z działalności komisariatu Polskiej Organizacji Narodowej w Łodzi w październiku 1914 roku Jerzy Kochanowski s. 65-77
Geneza księstwa głogowskiego : (w związku z artykułem Jerzego Mularczyka, Podziały Śląska między synów Henryka II Pobożnego w połowie XIII wieku, "PH" t. 76, z. 3, s. 481-504) Tomasz Jurek Jerzy Mularczyk (aut. dzieła rec.) s. 79-92
Nacjonalizm i religia : (w związku z pracą B. Grotta, Nacjonalizm i religia. Proces zespalania nacjonalizmu z katolicyzmem w jedna całość ideową w myśli Narodowej Demokracji 1926-1939, Kraków 1984) Szymon Rudnicki B. Grott (aut. dzieła rec.) s. 93-100
"Metodov boj", Richard Marsina, Bratislava 1985 : [recenzja] Henryk Ruciński Richard Marsina (aut. dzieła rec.) s. 101-103
"Imago mundi cartographica. Studien zur Bildlichkeit mittalalterlicher Welt- und Ökumenekarten unter besonderer Berücksichtigung des Zusammenwirkens von Text und Bild", Jörg-Geerd Arentzen, München 1984 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Jörg-Geerd Arentzen (aut. dzieła rec.) s. 104-108
"Wwedienije w izuczenije biełorussko-litowskogo letopisanija", N. N. Ułaszczik, Moskwa 1985 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz N. N. Ułaszczik (aut. dzieła rec.) s. 108-112
"Osidlenie severného Slovenska", Jan Beňko, Košice 1985 : [recenzja] Julia Radziszewska Jan Beňko (aut. dzieła rec.) s. 112-115
"Die Konsersen der Zisterzienser. Untersuchungen über ihren Beitrag zur mittealterlichen Blüte des Ordens", Michael Toepfer, Berlin 1983 : [recenzja] Michał Kaczmarek Michael Toepfer (aut. dzieła rec.) s. 115-121
"Storia del Mezzogiorno d'Italia, Volume primo: La lunga durata e la crisi (1500-1656)", Aurelio Lepre, Napoli 1986 : [recenzja] Wojciech Tygielski Aurelio Lepre (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"Paris city councillors in the sixteenth century. The politics of patrimony", Barbara B. Diefendorf, Princeton, N. J. 1983 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Barbara B. Diefendorf (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Trzymajmy się morza. Problemy morza w opinii Rzeczypospolitej XVIII wieku", oprac. i wstęp Edmund Kotarski, Gdańsk 1985 : [recenzja] Wojciech Kriegseisen Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 127-131
"Histoire rurale de l'Afrique des Grands Lacs. Guide de recherches. Bibliographie et textes rassemblés par...", Jean-Pierre Chrétien, Paris 1983 : [recenzja] Bronisław Nowak Jean-Pierre Chrétien (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Für eure und unsere Freiheit. Studentenschaft und junge Intelligenz in Ost- und Mitteleuropa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts", Maria Wawrykowa, Stuttgart 1985 : [recenzja] Jerzy Skowronek Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 133-137
"Polska Partia Socjalistyczna w latach 1892-1896", Jan Kancewicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Jerzy Myśliński Jan Kancewicz (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"Heimatort Freie Stadt Danzig ; Gdańsk, Danzing, Gdańsk : Rückblicke", Gertrud Dworetzki ; Thomas Omansen, Düsserdorf 1985 : [recenzja] Henryk Stępniak Gertrud Dworetzki (aut. dzieła rec.) Thomas Omansen (aut. dzieła rec.) s. 140-142
"Woodrow Wilson and world war 1917-1921", Robert Ferrel, Harper and Row Publishers, 1985 : [recenzja] Halina Parafinowicz Robert Ferrel (aut. dzieła rec.) s. 142-145
"Awkward dominion. American political, economic and cultural relations with Europe 1919-1933", Frank Costigliola, London 1984 : [recenzja] Bogusław Winid Frank Costigliola (aut. dzieła rec.) s. 145-148
W związku z recenzją Mariana Dygi Stefan Kwiatkowski s. 149-150
W związku z listem Stefana Kwiatkowskiego Marian Dygo s. 150-151
W sprawie listy największych właścicieli ziemskich w Polsce w 1922 r. Irena Rychlikowa s. 151-152
Do członków Polskiego Towarzystwa Historycznego. s. 153