Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Przegląd Historyczny
1913, Tom 17, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Małżeństwo Zofii mazowieckiej ze Stefanem Batorym, palatynem Węgier Jan Dąbrowski s. 257-278
Reformy monetarne w Polsce w latach 1526 - 28 i ich geneza Michał Grażyński s. 279-299
X. Prymas Jan Paweł Pawęża Woronicz i jego słowianofilstwo : (dokończenie) Edward Woroniecki s. 300-333
Życie domowe mieszczaństwa warszawskiego w wiekach dawnych : (dokończenie) Alexander Kraushar s. 334-367
W obronie złotej wolności : (z rękopisów Cesarskiej Biblioteki publicznej w Petersburgu) Janina Kozłowska s. 368-376
"Stosunek hetmana Tarnowskiego do reformy Kościoła w XVI wieku i jej przedstawicieli", Kazimierz Hartleb, "Kwartalnik Historyczny", R. XXVI, z. 3 : [recenzja] Czesław Frankiewicz Kazimierz Hertleb (aut. dzieła rec.) s. 377-380