Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
1964, Tom 55, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europejska gospodarka i polityka XVI i XVII wieku: kryzys czy regres? Miroslav Hroch Petraň Josef s. 1-21
Trzy syntezy Wielkiej Rewolucji Francuskiej : Albert Mathiez, Georges Lefebvre, Albert Soboul Andrzej Zahorski s. 22-45
Pokłosie rocznicy powstania styczniowego Stefan Kieniewicz s. 46-61
Dewastacja przemysłu włókienniczego okręgu łódzkiego w czasie pierwszej wojny światowej i sprawa odszkodowania Roman Gawiński s. 62-77
Centralne Archiwum Zakonu Krzyżackiego w Wiedniu Marian Biskup s. 78-83
Z dziejów pobytu powstańców styczniowych na jenisejskim zesłaniu Wasyl Wdowin s. 84-97
Śląskie tekstylia w Zachodniej Afryce w XVI i XVII wieku Marian Małowist s. 98-99
Chłopi czynszowi w reformach Insurekcji 1794 roku Jerzy Kowecki s. 100-103
Raz jeszcze o gospodarstwie żuławskim : w związku z artykułem, L. Żytkowicza, Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich, "PH" t. 54, z. 4, s. 671-687 Antoni Mączak s. 104-117
Jeszcze o zbożu rosyjskim na rynku amsterdamskim w pierwszej połowie XVII wieku : na marginesie artykułu S. Hoszowskiego, W sprawie konkurencji zboża rosyjskiego na rynku holenderskim w pierwszej połowie XVII wieku, "PH" t. 54, z. 4, s. 688-699 Maria Bogucka s. 118-131
Czy Krzysztof Opaliński jest autorem "Satyr"? Stanisław Grzeszczuk s. 132-151
"Recht und Verfassung der Gesellschaften Mit St. Jörgenschild in Schwaben : untersuchungen über Adel. Einung Schiedsgericht und Fehde im XV Jh.", Herbert Obenaus, Göttingen 1961 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Herbert Obenaus (aut. dzieła rec.) s. 152-153
"Les insignes de l'Université Jagellonne", Adam Bochnak, Cracovie 1962 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Adam Bochnak (aut. dzieła rec.) s. 154-155
"Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1526", Adam Wolff, Wrocław 1962 : [recenzja] Stanisław Russocki Adam Wolff (aut. dzieła rec.) s. 155-159
"Architettura del sei e settecento a Venezia", Elena Bassi, Napoli 1962 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Ellena Bassi (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Allgemeines Landrecht und Klassenkampf", Uwe Jeus Heuer, Berlin 1960 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Uwe Jeus Heur (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Jacek Jezierski kasztelan łukowski (1722-1805) : z dziejów szlachty polskiej XVIII w.", Krystyna Zienkowska, Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Michalski Krystyna Zienkowska (aut. dzieła rec.) s. 165-170
"Diekabrist M. S. Łunin", S. B. Okuń, Leningrad 1962 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska S. B. Okuń (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Bakunin a sprawy polskie w okresie Wiosny Ludów i powstania styczniowego 1863 r.", Adam Leśniewski, Łódź 1962 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski Adam Leśniewski (aut. dzieła rec.) s. 174-177
"Polskie stronnictwa burżuazyjne Galicji, Śląska Cieszyńskiego i Królestwa Polskiego w pierwszej wojnie światowej : sierpień 1914-sierpień1915", Felicja Figowa, Katowice 1962 : [recenzja] Andrzej Garlicki Felicja Figowa (aut. dzieła rec.) s. 177-183
[W związku z recenzją Wł. Czaplińskiegoz wydawnictwa "Merkuriusz Polski", oprac. A. Przyboś, Kraków 1960, "PH" 54, 1963, z. 1, s. 144-147] Adam Przyboś s. 184-185
60-lecie urodzin prof. Louis Robert Iza Bieżuńska-Małowist s. 186