Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Historyczny
1977, Tom 68, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Druga wojna punicka a przemiany w mennictwie rzymskim Andrzej Kunisz s. 207-229
Umiejętność pisania w Małopolsce w drugiej połowie XVI wieku Wacław Urban s. 231-257
Społeczeństwo Królestwa Polskiego w XIX i początkach XX wieku. Cz. 1, Narodowości, wyznania, sekty, organizacje kościelne Witold Pruss s. 259-288
Sytuacja przemysłu polskiego w latach kryzysu gospodarczego (1930-1935) Zbigniew Landau s. 289-311
Służba pracy w Niemczech hitlerowskich Mścisław Wróblewski s. 313-340
Mistrz Wincenty w nowym wydaniu i opracowaniu : w stronę cystersów i św. Bernarda z Clairvoux : (w związku z książką Mistrza Wincentego Kronika Polska, tł. K. Abgarowicz i B. Kürbis, Warszawa 1974) Danuta Borawska K. Abgarowicz (aut. dzieła rec.) B. Kürbis (aut. dzieła rec.) s. 341-366
Komentarze biblijne Stanisława Malinowskiego Włodzimierz Borys s. 367-376
"History of West Africa. T. 1-2", ed. by J. F. Ajayi and M. Crowder, London 1971-1974 : [recenzja] Michał Tymowski J. F. Ajayi (aut. dzieła rec.) M. Crowder (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu, Pominik dziejowe Polski, seria II: t. IX, cz. 2", oprac. i koment. Zbigniew Perzanowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Zbigniew Perzanowski (aut. dzieła rec.) s. 380-383
"Schlesien Übergang an die böhmische Krone. Machtpolitik Böhemens im Zeichen von Herrachaft und Frieden", Otfrid Pustejovsky, Köln 1975 : [recenzja] Antoni Barciak Otfrid Pustejovsky (aut. dzieła rec.) s. 383-386
"Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice t. 1", pod red. Andrzeja Wyczańskiego, Warszawa 1976 : [recenzja] Wacław Urban Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 386-392
"Czastnowładielczeskije goroda Biełorussi w XVI-XVIII ww. (socjalno-ekonomiczeskije issledowanie istorii gorodow)", Anatolij P. Grickiewicz, Mińsk 1975; "Socjalno-politiczeskoje rozwitie gorodow Biełorussi w XVI - pierwoj połowienie XVII w.", Zinowij J. Kopysskij, Mińsk 1975 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Anatolij P. Grickiewicz (aut. dzieła rec.) Zinowij J. Kopysskij (aut. dzieła rec.) s. 392-396
"Warszawski dwór Ludwiki Marii", Bożena Fabiani, Warszawa 1976 : [recenzja] Andrzej Rachuba Bożena Fabiani (aut. dzieła rec.) s. 397-399
"Historia prasy polskiej t. 1-2", pod red. J. Łojka, Warszawa 1976 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 399-405
"Causal explanation and model building in history, economics and new economic history", Peter D. McClelland, Ithaca and London 1975 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Peter D. McClelland (aut. dzieła rec.) s. 405-408
"Belaguered Tower: The Dilemma of Political Catholicism in Wilhelmine Germany", Ronald J. Ross, Notre Dame-London 1976 : [recenzja] Andrzej Brożek Ronald J. Ross (aut. dzieła rec.) s. 408-411
"Socjaldemokraticzeskoje dwiżenije w Rossii i polskije riewolucjoniery. 1887-1893", A. Orichow, Moskwa 1973 : [recenzja] Jan Kancewicz A. Oriechow (aut. dzieła rec.) s. 411-415
"Rola państwa w polskiej gospodarce morskiej 1919-1939", Wanda Czerwińska, Gdańsk 1975 : [recenzja] Henryk Stępniak Wanda Czerwińska (aut. dzieła rec.) s. 415-418
Regulamin II konkursu na pracę naukową z historii regionalnej ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Historyczne. s. 419