Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1971, Tom 62, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy gospodarcze Francji napoleońskiej Louis Bergeron Barbara Grochulska (tłum.) Marek Sędek (tłum.) s. 615-636
Gwardia Ruchoma piesza województwa lubelskiego podczas powstania listopadowego Jan Skarbek s. 637-658
Skład personalny terenowych placówek organizacji cywilnej w powstaniu styczniowym Marek Kazimierz Kamiński s. 659-681
Na marginesie "Listów" Stanisława Brzozowskiego Leon Baumgarten s. 683-702
Materiały do dziejów handlu w miasteczkach polskich na początku XVIII wieku Andrzej Wyrobisz s. 703-716
Głos z 1848 r. w sprawie zgody polsko-ukraińskiej Włodzimierz Borys s. 717-724
O strukturze agrarnej Królestwa Polskiego po uwłaszczeniu : (w związku z polemiką J. Łukasiewicza, "PH" t. 62, z. 2, s. 295-315) Regina Chomać s. 725-736
"Historia starożytnego Rzymu : zarys syntetyczny dla studentów I roku historii", Maria Jaczynowska, Toruń 1970 : [recenzja] Jan Trynkowski Ewa Wipszycka Maria Jaczynowska (aut. dzieła rec.) s. 737-740
"Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945", Vaclav Vaněček, Praha 1970 : [recenzja] Stanisław Russocki Vaclav Vaněček (aut. dzieła rec.) s. 740-741
"Costume et vie sociale : la Cour d'Anjou XIVe-XVe siècle", Françoise Piponnier, Paris 1970 : [recenzja] Irena Turnau Françoise Piponnier (aut. dzieła rec.) s. 741-744
"A. 15. századi magyar arisztokrácia mobilitása", Erik Fügedi, Budapeszt 1970 : [recenzja] Krzysztof Chłapowski Erik Fügedi (aut. dzieła rec.) s. 744-745
"Cecora : rok 1620", Ryszard Majewski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Ryszard Majewski (aut. dzieła rec.) s. 745-748
"Gospodarka magnacka na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku : (na przykładzie majątku Książ)", Stanisław Michalkiewicz,Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Irena Rychlikowa Stanisław Michalkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 748-755
"Schyłek konfederacji barskiej", Jerzy Michalski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Emanuel Rostworowski Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 755-762
"Radical pacifists in antebellum America", Peter Brock, Princeton 1968 : [recenzja] Izabella Rusinowa Peter Brock (aut. dzieła rec.) s. 762-764
"Lettres inédites à sa fille Olga", Alexandre Herzen ; introd. et notes par Alexandre Zviguilsky, Paris 1970 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Alexandre Herzen (aut. dzieła rec.) Alexandre Zviguilsky (aut. dzieła rec.) s. 764-767
"Myśl ekonomiczno-polityczna w Polsce okresu międzywojennego", Seweryn Żurawicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Zbigniew Landau Seweryn Żurawicki (aut. dzieła rec.) s. 767-771
"Destin de la paix", Jules Moch, Paris 1969 : [recenzja] Paweł de Laval Jules Moch (aut. dzieła rec.) s. 771-774