Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Przegląd Historyczny
1972, Tom 63, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podbój Śląska przez Prusy a pierwszy rozbiór Polski Emanuel Rostworowski s. 389-412
Upadek Polski a idea "odrodzenia" narodu w historiografii polskiej końca XIX wieku Marian H. Serejski s. 413-423
Historiografia polska wobec problematyki pierwszego rozbioru Jerzy Michalski s. 425-437
Konfiskata własności pruskiej w Gdańsku napoleońskim Władysław Zajewski s. 439-450
Dwusektorowy układ gospodarki Polski międzywojennej i jego konsekwencje : (na przykładzie lat 1930-35) Zbigniew Landau s. 451-467
Angielski memoriał z 1885 r. o stanie kwestii agrarnej w Królestwie Polskim Stefan Kieniewicz s. 469-483
Nieznany apokryf ks. Piotra Ściegiennego w Czechach Jaroslav Valenta s. 485-491
Miasto i wieś na prawie niemieckim w późnym średniowieczu Polski : (na marginesie pracy S. Kurasia, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV-XV wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971) Henryk Samsonowicz S. Kuraś (aut. dzieła rec.) s. 493-504
Z badań nad dochodami wielkiej własności w Polsce w ostatniej ćwierci XVI wieku : (na marginesie pracy A. Wawrzyńczyk, Problem spadku wydajności dóbr Pabianice w drugiej połowie XVI w., "Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego" t. XII, z. 2, Warszawa 1970, s. 53-148) Leonid Żytkowicz A. Wawrzyńczyk (aut. dzieła rec.) s. 505-514
Problemy rewolucji 1905-1907 r. : (na marginesie pracy St. Kalabińskiego, F. Tycha, Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja : lata 1905-1907 na ziemiach polskich, Warszawa 1969) Jan Kancewicz St. Kalabiński (aut. dzieła rec.) F. Tych (aut. dzieła rec.) s. 515-524
"Fasciculi historici" zesz.1, Warszawa 1968, zesz. 2, Warszawa 1969, zesz. 3 Warszawa 1970, zesz. 4 Warszawa 1971 : [recenzja] Michał Tymowski s. 525-530
"Histoire sociale de l'Occident médiéval", Robert Fossier, Paris 1970 : [recenzja] Stanisław Russocki Robert Fossier (aut. dzieła rec.) s. 530-531
"Die Folgen des Schwarzen Todes (1347-51) für den Klerus Mitteleuropas", Bernd Ingolf Zaddach, Stuttgart 1971 : [recenzja] Benedykt Zientara Bernd Ingolf Zaddach (aut. dzieła rec.) s. 532-534
"Lustracja dróg województwa krakowskiego z roku 1570", wyd. B. Wyrozumska ; wstęp historyczny i skorowidz rzeczowy oprac. K. Buczek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Józef Szymański K. Buczek (aut. dzieła rec.) B. Wyrozumska (aut. dzieła rec.) s. 535-537
"Kitajskoje riemiesło w XVI-XVIII wiekach", E. P. Stużina, Moskwa 1970 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz E. P. Stużina (aut. dzieła rec.) s. 537-541
"Pod władzą księcia Repnina : ułamki pamiętników i dzienników historycznych (1764-1768)", Stanisław Lubomirski ; oprac. i wstępem poprzedził Jerzy Łojek, Warszawa 1971 : [recenzja] Jerzy Michalski Stanisław Lubomirski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 541-546
"Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine" t. XVII, juillet-septembre 1970: La France à l'époque napoléonienne : [recenzja] Barbara Grochulska s. 546-552
"Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce", Andrzej Zahorski, Warszawa 1971 : [recenzja] Władysław Zajewski Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 552-555
"Die ungarische Revolution von 1848/49 und die demokratische Bewegung in Deutschland", Karl Obermann, Budapest 1971 : [recenzja] Maria Wawrykowa Karl Obermann (aut. dzieła rec.) s. 555-558
"Die irische Nationalbewegung zwischen Parlament und Revolution", Peter Alter, München-Wien 1971 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Peter Alter (aut. dzieła rec.) s. 558-560
"Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX w.", Maria Nietyksza, Warszawa 1971 : [recenzja] Witold Pruss Maria Nietyksza (aut. dzieła rec.) s. 560-562
"Wokół sprawy polskiej : Paryż-Lozanna-Londyn 1914-1918", Janusz Pajewski, Poznań 1970 : [recenzja] Ludwik Hass Janusz Pajewski (aut. dzieła rec.) s. 562-567
"Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919-1922", Józef Kukułka, Warszawa 1970 : [recenzja] Wiesław Władyka Józef Kukułka (aut. dzieła rec.) s. 567-571
"Pametni wremena : spomeni", Żak Natan, Sofija 1970 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Żak Natan (aut. dzieła rec.) s. 571-573
"Idee, mity, realia : szkice do dziejów Narodowej Demokracji", Jerzy Janusz Terej, Warszawa 1971 ; "Rzeczywistość i polityka : ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji", Jerzy Janusz Terej, Warszawa 1971 : [recenzja] Andrzej Chojnowski Jerzy Janusz Terej (aut. dzieła rec.) s. 573-575
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie za okres od 31 marca 1971 do 24 marca 1972 Hanna Szwankowska s. 577-580
Książki nadesłane. s. 581-584