Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Przegląd Historyczny
1909, Tom 9, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ze studiów nad "Memoryałem" Ostroroga Jan Szczęsny Ptaszycki s. 261-274
Z korespondecyi Kołłątaja podczas Sejmu Wielkiego Władysław Smoleński s. 275-289
Berek Joselowicz Berek Kandel s. 290-298
Dekabryści i ich stosunek do Polski : (dokończenie) Aleksander Jabłonowski s. 299-324
Kamil Mochnacki : (z przyczynków do monografii Maurycego Mochnackiego) Stanisław Szpotański s. 325-341
Z czasów wojen kozackich : przyczynki do dziejów Lublina z lat 1648-1655 ze źródeł współczesnych zebrane Hieronim Łopaciński s. 342-358
Varsoviana : działy w rodzinie Baryczków (1566 r.) Alexander Kraushar s. 359-362
Archiwum dyplomatyczne polskie po upadku Rzeczypospolitej Alexander Kraushar s. 363-366
Z tajnego Archiwum Senatora Nowosilcowa : o dziełach hellenisty, Jana Chrz. Gaila (r. 1824) Alexander Kraushar s. 367-369
Franciszek Duda, "Rozwój terytorialny Pomorza polskiego : wiek XI-XIII", Kraków 1909 : [recenzja] Georges Smólski Franciszek Duda (aut. dzieła rec.) s. 370-382
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 383-388