Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1932-1933, Tom 30, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagajenie akademji żałobnej ku czci Kraushara Józef Siemieński s. 251-252
Działalność naukowa Aleksandra Kraushara Marceli Handelsman s. 253-256
Aleksander Kraushar, jako prawnik Cezary Ponikowski s. 257-261
Aleksander Kraushar w życiu Warszawy Stanisław Kętrzyński s. 262-267
Prace i wspomnienia styczniowe Aleksandra Kraushara Adam Lewak s. 268-274
Aleksander Kraushar, jako Prezes Tow. Miłośników Historii Wincenty Łopaciński s. 275-277
Bibljografia prac Aleksandra Kraushara (1861-1930) Stanisław Piotr Koczorowski s. 278-300
Oswald Balzer Stanisław Kętrzyński s. 301-310
Balzer : historyk ustroju Polski Józef Siemieński s. 311-318
Oswald Balzer jako badacz dawnego polskiego prawa sądowego i praw słowiańskich Józef Rafacz s. 319-324
Zagadnienie czarnomorskie w polityce polskiego średniowiecza : część I : 1359-1450 Olgierd Górka s. 325-391
Stan kultury wczesnego średniowiecza Alfons Dopsch s. 392-397
Ordynacja lubraniecka według przywileju z r. 1518 Józef Rafacz s. 398-413
Polska polityka czarnomorska w dobie nowoczesnej Władysław Tomkiewicz s. 414-432
Sprawa cieśnin i Morza Czarnego w latach 1829-1914 w historjografii lat 1900-1932 Ludwik Widerszal s. 433-453
Dziennik misji gen. Wysockiego do Turcji 1853-1855 Marceli Handelsman s. 454-525
Niewydany list Sobieskiego Coleman Arthur Prudden s. 526
Śp. ks. Dr Henryk Likowski : prof. Historji Kościoła w Polsce w Uniw. Warsz. Władysław Kłapkowski s. 527-529