Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 63
Przegląd Historyczny
1984, Tom 75, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozpad konfederacji czterech kolonii cyrteńskich: zjawisko kryzysowe? Tadeusz Kotula s. 225-237
Rüdiger von Bechelaren, którego nie chciała Wanda : przyczynek do kontaktu niemieckiej Heldenpik z polskimi dziejami bajecznymi Jacek Banaszkiewicz s. 239-247
Religijność Krzyżaków a klimat kulturalny Karol Górski s. 249-258
Spór o przywództwo czy o koncepcję ugody? : rywalizacja Ludwika Górskiego i Zygmunta Wielopolskiego w wyborach do władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim w 1890 r. Andrzej Szwarc s. 259-277
Lwów, 22 listopada 1918 Jerzy Tomaszewski s. 279-285
Nowa praca o dobrach domeny państwowej w Księstwie Pruskim : (w związku z książką Michael North, Die Amtswirtschaften von Osterode und Soldau. Vergleichende Untersuchungen zur Wirtschaft im frühmodernen Staat am Beispiel des Herzogtums Preussen in der zwieten Hälfte des 16. Und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Berlin 1982) Leonid Żytkowicz Michael North (aut. dzieła rec.) s. 287-294
"Boże igrzysko" Normana Daviesa (w zwiazku z książką Norman Davies, God's playground. A history of Poland t. 1-2, Clarendon, Oxford 1981) Stefan Kieniewicz Norman Davies (aut. dzieła rec.) s. 295-303
"L'utilisation de 'histoire par les orateurs attiques", Michel Nouhaud, Paris 1982 : [recenzja] Maria Niewęgłowska Michel Nouhaud (aut. dzieła rec.) s. 305-308
"Les Juifs espagnoles au Moyen Age", Louis Suarez Fernandez, Paris 1983 : [recenzja] Hanna Zaremska Louis Suarez Fernandez (aut. dzieła rec.) s. 308-311
"Kijewskaja Ruś i russkije kniażestwa XII-XIII ww.", B. A. Rybakow, Moskwa 1982 : [recenzja] Hieronim Grala B. A. Rybakow (aut. dzieła rec.) s. 311-318
"Die Herren von Hattstatt. Rechtliche, wirtschaftliche und kulturgeschichtliche Aspekte einer Adelsherrschaft (13. bis 16. Jahrhundert)", Veronika Feller-Vest, Bern-Frankfurt/M. 1982 : [recenzja] Marian Dygo Veronika Feller-Vest (aut. dzieła rec.) s. 318-320
"Zakłady města: Tabor 1432-1452. Husitský Tábor", František Šmahel, Sbornik Muzea Husitského Revolučniho Hnuti 5, 1982 : [recenzja] Henryk Samsonowicz František Šmahel (aut. dzieła rec.) s. 321-322
"Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain", William A. Christian Jr., Princeton 1981 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz William A. (aut. dzieła rec.) Jr. Christian (aut. dzieła rec.) s. 322-326
"Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577. K politické krizi feudálni třidy v předbelohorském českém státě", Jaroslav Pánek, Praha 1982 : [recenzja] Wacław Urban Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) s. 326-327
"Biblioteka Iwana Groznogo. Rekonstrukcija i bibliograficzeskoje opisanije", sostawitjel N. N. Zarubin, podgotowka k pieczati, primieczanija i dopołnienija A. A. Amosowa, pod red. S. O. Szmidta, Leningrad 1982 : [recenzja] Maria Barbara Topolska A. A. Amosowa (aut. dzieła rec.) S. O. Szmidt (aut. dzieła rec.) N. N. Zarubin (aut. dzieła rec.) s. 328-331
"Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668", Juliusz A. Chrościcki, Warszawa 1983 : [recenzja] Urszula Augustyniak Juliusz A. Chrościcki (aut. dzieła rec.) s. 331-335
"Ungarn und Oesterreich unter Maria Theresia und Joseph II. Neue Aspekte im Verhältnis der beide Länder", hrsg. von Anna M. Drabek, Richard Plaschka und Adam Wandruszka, Wien 1982 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Anna M. Drabek (aut. dzieła rec.) Richard Plaschka (aut. dzieła rec.) Adam Wandruszka (aut. dzieła rec.) s. 336-341
"Die deutsche Inflation 1914-1923. Ursachen und Folgen in internationaler Perspektive", Carl-Ludwig Holtfrerich, Berlin-New York 1980; "Die deutsche Inflation. Eine Zwischenbilanz", hrsgb. Gerald Feldman [i inni], Berlin-New York 1982 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Gerald Feldman (aut. dzieła rec.) Carl-Ludwig Holtfrerich (aut. dzieła rec.) s. 341-343
"Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939", Henryk Polak, Gdańsk 1978 : [recenzja] Józef Grzywna Henryk Polak (aut. dzieła rec.) s. 343-346
"Československo můj osud. Kniha života českeho demokrata 20. stoleti", Prokop Drtina, Svazek prvni-Svazek druhý, Toronto 1982 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Prokop Drtina (aut. dzieła rec.) s. 346-349
"Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki", Stefan Amsterdamski, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Stefan Amsterdamski (aut. dzieła rec.) s. 351
"Historia, zacofanie, rozwój", Witold Kula, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Witold Kula (aut. dzieła rec.) s. 351-352
"Dzieje Szczecina, t. 1", pod red. Władysława Filipowiaka i Gerarda Labudy, Warszawa-Poznań 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Władysław Filipowiak (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 352
"Martial et l'esclavage", M. Garrido-Hory, Paris 1981 : [recenzja] Marek Owczarzak M. Garrido-Hory (aut. dzieła rec.) s. 352-353
"Społeczeństwo feudalne", Marc Bloch, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Marc Bloch (aut. dzieła rec.) s. 353-354
"Średniowieczny rodowód Francji nowożytnej", Michel Mollat, Warszawa 1982 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Michel Mollat (aut. dzieła rec.) s. 354
"Mazowsze wschodnie we wczesnym średniowieczu", Maria Miśkiewiczowa, Warszwa 1981 : [recenzja] Sławomir Gawlas Maria Miśkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 354-355
"Istoria Russkoj Cerkwi", N. M. Nikolskij, Moskwa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz N. M. Nikolskij (aut. dzieła rec.) s. 355
"Poland and Ukraine. Past and present", ed. by Peter J. Potichnyj, Edmonton-Toronto 1980 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Peter J. Potichnyj (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"Mity narodowe. Lechiada", Jan Malicki, Wrocław [etc.] 1982 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku", Adam Wolff, Ewa Rzetelska-Feleszko, Warszawa 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Ewa Rzetelska-Feleszko (aut. dzieła rec.) Adam Wolff (aut. dzieła rec.) s. 357
"Polscy święci, 1", red. o. Joachim Roman Bar, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 358-359
"Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia, pars 1-2 (Acta Innocenti VII., Gregorii XII., Alexandri V., Johannis XXIII. nec non acta concilii Constanciensis 1404-1417. Acta Clementis VII. et Benedicti XIII 1378-1417)", ed. Jaroslav Eršil, Pragae 1980 : [recenzja] Maria Koczerska Jaroslav Eršil (aut. dzieła rec.) s. 359-360
"Bizantyjsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego", Anna Różycka-Bryzek, Warszawa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Anna Różycka-Bryzek (aut. dzieła rec.) s. 360
"Kroniki królewskie", Fernão Lopez, wybór, przekł. i sł. wstępne Janina Z. Klave, Warszawa 1983 : [recenzja] Jan Kieniewicz Janina Z. Klave (aut. dzieła rec.) Fernão Lopez (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Descobrimentos e Renascimento. Formas de ser e pensar nos séculos XV e XVI", Luís Filipe Barreto, Lisboa 1983 : [recenzja] Jan Kieniewicz Luís Filipe Barreto (aut. dzieła rec.) s. 362-363
"Sriednieje Powołżie wo wtoroj połowinie XVI-XVII ww. (Uprawlenie kazanskim krajem)", I. P. Jermołajew, Kazan 1982 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz I. P. Jermołajew (aut. dzieła rec.) s. 363
"Drukarze dawnej Polski od XVI do XVIII wieku, t. 1, cz. 1", praca zbiorowa pod red. Alodii Kaweckiej-Gryczowej, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 363-364
"Stemmata w drukach polskich XVI wieku", Franciszek Pilarczyk, Zielona Góra 1982 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Franciszek Pilarczyk (aut. dzieła rec.) s. 364-365
"Flugschriften der frühen Reformationsbewegung (1518-1524)", t. 1-2, Adolf Laube (Leitung), Annerose Schneider unter Mitwirkung von Sigrid Looss, Erlauterungen zur Druckgeschichte von Helmut Claus, Berlin 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Adolf Laube (aut. dzieła rec.) Sigrid Looss (aut. dzieła rec.) Annerose Schneider (aut. dzieła rec.) s. 365
"Czterysta lat Zamościa. Materiały z Sesji Naukowej", red. Jerzy Kowalczyk, Wrocław 1983 : [recenzja] Wojciech Biliński Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 366-367
"Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 3", opr. Maria Sipayłło, Warszawa 1983 : [recenzja] Wojciech Biliński Maria Sipayłło (aut. dzieła rec.) s. 366
"Przygody", Vaclav Vratislav z Mitrovic, przeł., wstępem i przypisami opatrzyła Danuta Reychmanowa, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Danuta Reychman (aut. dzieła rec.) s. 367-368
"Pamiętnik sekretarza ambasady francuskiej w Polsce pod koniec panowania Jana III oraz w okresie bezkrólewia w wolnej elekcji po jego zgonie (1694-1698)", M. de Mongrillon, z fr. przeł., oprac. i wstępem opatrzyła Łucja Częściki, Wrocław [etc.] 1982 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Łucja Częścik (aut. dzieła rec.) M. de Mongrillon (aut. dzieła rec.) s. 368
"Ludwik XVI", Jan Baszkiewicz, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 368-369
"Stanisław August król-architekt", Marek Kwiatkowski, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Łukasz Kądziela Marek Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 369-370
"Kościelna działalność Michała Jerzego Poniatowskiego Biskupa Płockiego 1773-1785, Ks. Michał Grzybowski; "Rekonstrukcja archiwum dawnego kolegium jezuitów św. Jana w Jarosławiu", Ks. Kazimierz Leń, Warszawa 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Michał Grzybowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Leń (aut. dzieła rec.) s. 370-371
"Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775-1978", Zygmunt Zieliński, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 371-372
"Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie", Jan Baszkiewicz, Stefan Meller, Warszawa 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.) Stefan Meller (aut. dzieła rec.) s. 372-373
"Formirowanije nacij w Cientralnoj i Jugo-Wostocznoj Jewropie. Istoriczeskij i istoriko-kulturnyj aspiekty", red. W. J. Frejdzon [et al.], Moskwa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc W. J. Frejdzon (aut. dzieła rec.) s. 373
"Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne", Andrzej Feliks Grabski, Lublin 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 373-374
"Powstanie listopadowe. Geneza, uwarunkowania, bilans, porównania", pod red. Jerzego Skowronka i Marii Żmigrodzkiej, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Andrzej Biernat Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 374-375
"Listy o Hiszpanii", Wasilij Botkin, tł., posł. i przypisami opatrzyła Wiktoria Śliwowska, Warszawa 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Wasilij Botkin (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Die Gescheiterte Grossmacht. Eine Skizze des Deutschen Reiches 1871-1945", Andreas Hillgruber, Düsseldorf 1982 : [recenzja] Piotr Wróbel Andreas Hillgruber (aut. dzieła rec.) s. 376-377
"Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji", Andrzej Walicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 376
"Czasy, które przeżyłem. Wspomnienia z lat 1890-1939", Stanisław Wachowiak, Warszawa 1983 : [recenzja] Szymon Rudnicki Stanisław Wachowiak (aut. dzieła rec.) s. 377-378
"Początki ruchu socjaldemokratycznego w Kijowie w latach 1889-1903", Gerard Żeberek, Kraków 1981 : [recenzja] Jan Kancewicz Gerard Żeberek (aut. dzieła rec.) s. 378-379
"Deutschland und die Ungarische Räterpublik", Gyula Tokody, Budapest 1982 : [recenzja] Piotr Wróbel Gyula Tokody (aut. dzieła rec.) s. 379-380
"Spis tytułów prasy ukraińskiej w Drugiej Przeczypospolitej 1918-1939", Eugeniusz Misiło, Warszawa 1983 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Eugeniusz Misiło (aut. dzieła rec.) s. 380
"IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922-1939 (w 60 rocznicę powstania)", Bohdan Łukaszewicz, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1982 : [recenzja] Piotr Wróbel Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 380-381
"Hitler. A chronology of his life and time", Milan Hauner, London 1983 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Milan Hauner (aut. dzieła rec.) s. 381
"Entscheidung im Westen. 1944. Der Oberbefehlshaber West und die Abwehr der alliierten Invasion", Dieter Ose, Stuttgart 1982 : [recenzja] Piotr Wróbel Dieter Ose (aut. dzieła rec.) s. 382-383
"Unter fremden Himmeln. Ein Abriss der deutschen Literatur im Exil. 1933-1947", Franz Carl Weiskopf, Berlin und Weimar 1981 : [recenzja] Piotr Wróbel Franz Carl Weiskopf (aut. dzieła rec.) s. 382