Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Historyczny
1999, Tom 90, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejskie służby porządkowe a społeczeństwo w Polsce XIV-XVI w. Jarosław Suproniuk s. 117-130, 253
Kuratela nad osobami chorymi psychicznie w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w. Dorota Mazek s. 131-149, 253
Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej wobec mniejszości niemieckiej Dariusz Matelski s. 151-168, 253
Czechosłowaccy wojskowi wobec problemu wysiedlenia mniejszości niemieckiej i powojennych granic państwa, 1939-1945 Piotr M. Majewski s. 169-183, 254
Kirasjer i husarz : (w związku z książką Rory Muir, Tactics and the Experience of Battle in the Age of Napoleon, Yale University Press, New Haven–London 1998. s. X, 342) Antoni Mączak Rory Muir (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Bałtowie na wyższych i średnich szczeblach administracji Królestwa Polskiego w latach 1863-1914 : (w związku z artykułem Łukasza Chimiaka, Kariery tzw. Bałtów w rosyjskiej administracji Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w., PH t. LXXXVIII, 1997, z. 3–4) Jan Kozłowski Łukasz Chimiak (aut. dzieła rec.) s. 189-208
„Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską”, Teresa Wolińska, Piotrków Trybunalski 1998 : [recenzja] Grzegorz Rostkowski Teresa Wolińska (aut. dzieła rec.) s. 209-212
„Medieval Queenship”, red. John Carmi Parsons, Phoenix Mill [etc.] 1994 : [recenzja] Joanna Sobiesiak John Carmi Parsons (aut. dzieła rec.) s. 212-215
„Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim na tle porównawczym”, Maria Bogucka, Warszawa 1998 : [recenzja] Ewa Dubas-Urwanowicz Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 215-218
„Church and culture in seventeenth–century France”, Henry Phillips, Cambridge 1997 : [recenzja] Tomasz Wiślicz Henry Phillips (aut. dzieła rec.) s. 218-220
„Podróże po cmentarzach Ukrainy — dawnej Małopolski Wschodniej, t. I: Województwo stanisławowskie”, Zbigniew Hauser, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Drelicharz Zbigniew Hauser (aut. dzieła rec.) s. 220-227
„Dějiny volyňských Čechů II. (1914–1945), Sdru eni Čzechů z Volyně a jejich přátel”, Jaroslav Vaculík, Praha 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jaroslav Vaculík (aut. dzieła rec.) s. 227-228
„Państwo. Naród. Kościół. Biskup Juliusz Bursche a spory o protestantyzm w Polsce w latach 1917–1939”, Bernd Krebs, Bielsko-Biała 1998 : [recenzja] Tadeusz Stegner Bernd Krebs (aut. dzieła rec.) s. 229-232
„II Rzeczpospolita a Polonia 1922–1939. Geneza i działalność Rady Organizacyjnej i Światowego Związku Polaków z Zagranicy”, Cezary Lusiński, Warszawa 1998 : [recenzja] Halina Janowska Maria Nowak–Kiełbikowa Cezary Lusiński (aut. dzieła rec.) s. 232-239
„Polscy chłopi w XX w., podejście mikro–deskryptywne”, Etsuo Yoshino, Warszawa 1997 : [recenzja] Martin Krämer Etsuo Yoshino (aut. dzieła rec.) s. 239-243
„Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 1970–1989”, Jan Vlk, Vendula Vaňková, Jiři Novotný, Brno 1993 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jiři Novotný (aut. dzieła rec.) Vendula Vaňková (aut. dzieła rec.) Jan Vlk (aut. dzieła rec.) s. 243-244
Komunikat Polskiego Towarzystwa Heraldycznego o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 1997-1998 Sławomir Górzyński s. 245
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii z działalności w kadencji 1996-1999 Maria Wiśniewska s. 245-251
Errata s. 252