Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przegląd Historyczny
1937-1938, Tom 34, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śp. Stanisław Zakrzewski (13.XII.1873 - 15.III.1936). s. 1-4
Zapiska Czackiego o osadach skandynawskich na Litwie w w. XII Kazimierz Wachowski s. 5-9
Początki notariatu publicznego w Polsce Sylwiusz Mikucki s. 10-26
Króla Stefana polityka sejmowa Józef Siemieński s. 31-53
Dwór drezdeński wobec kampanii 1809 r. Juliusz Willaume s. 54-72
Wojna persko-afgańska 1837-8 r. a sprawa polska Józef Dutkiewicz s. 73-133
Początek rządów X. Ludwika Łętowskiego w diecezji krakowskiej Mieczysław Żywczyński s. 134-144
Działalność dyplomatyczna ks. Adama Czartoryskiego w czasie kongresu paryskiego (1856) Maria Pawlicowa s. 145-155
Komitet urządzający i jego ludzie Józef Konrad Targowski s. 156-197
Przyczynek do dziejów włościaństwa polskiego w XIX wieku Stanisław Tadeusz Wrona s. 198-204
O źródłach staronordyjskich Stanisław Sawicki s. 205-214
Czasy Zygmunta III Stanisław Herbst s. 215-223
Czasy Władysława IV i Jana Kazimierza w historiografii ostatnich lat dwudziestu Władysław Tomkiewicz s. 224-239
Czasy Sobieskiego (1674-1696) w historiografii ostatniego czterolecia (1932-1936) Janusz Woliński s. 240-244
Karolus Magnus czy Karl der Grosse? Irena Czarnecka Aleksander Gieysztor Tadeusz Kwaśniewski Wojciech Mutermilch Antoni Szymanowski s. 245-273
Z nowszych badań nad osadnictwem ziem polskich w średniowieczu : na marginesie rozprawy J. Paradowskiego, Osadnictwo w ziemi chełmińskiej w wiekach średnich, Lwów 1936 Karol Buczek s. 274-295
Kilka uwag o obronie autentyczności dokumentu w Polsce średniowiecznej Sylwiusz Mikucki s. 296-300
Listy Mazziniego do Adama Sapiehy 1864-1865 Stefan Kieniewicz s. 301-309
Udział Polaków w powstaniu w Palatynacie Nadreńskim i w Badenii w r. 1849 : "Wiosna ludów" Władysław Bogatyński s. 310-315
Pamięci Joachima Lelewela Stanisław Kętrzyński s. 316-321
Joachim Lelewel na emigracji : próba charakterystyki w świetle własnej korespondencji Helena Więckowska s. 322-331
Joachim Lelewel : próba charakterystyki twórczości Marceli Handelsman s. 332-337
Pamięci ks. Jana Fijałka Zdzisław Obertyński s. 338-339
Ks. Jan Fijałek (8.V.1864 - 19.VI.1936) Mieczysław Żywczyński s. 340-346