Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Przegląd Historyczny
1987, Tom 78, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki Dalmatyńczyków braci Vrančiciów z Polską i Polakami (XVI w.) Wacław Urban s. 157-165
Kariery posłów koronnych na sejmy Stefana Batorego Witold Rodkiewicz s. 167-189
W poszukiwaniu patrona Wojciech Tygielski s. 191-210
Etapy rozwoju Polski Ludowej Zbigniew Landau s. 211-253
Pierwsze odgłosy sekularyzacji Prus Krzyżackich 1525 r. wśród członków Zakonu w Rzymie i Wiedniu Marian Biskup s. 255-268
Z nowszych badań nad III wiekiem Cesartwa rzymskiego Tadeusz Kotula s. 269-277
Pierwszy apostoł Słowian i jego epoka : (na marginesie pracy: Virgil von Salzburg. Missionä und Gelehrter. Beiträge des Internationalen Symposiums von 21-24 September 1984 in der Salzburger Residenz, hrsg. von H. Dopsch u. R. Juffinger, Salzburg 1985) Jerzy Strzelczyk H. Dopsch (aut. dzieła rec.) R. Juffinger (aut. dzieła rec.) s. 279-288
O niektórych problemach badawczych historyka przestepczości w okresie nowożytnym : (na marginesie ksiązki Jamesa A. Sharpe'a, Crime in early modern England 1550-1750, London 1984) Marcin Kamler James A. Sharpe (aut. dzieła rec.) s. 289-297
"The hellenistic world and the coming of Rome, 2 vols.", Erich S. Gruen, California-London 1984 : [recenzja] Anna Świderkówna Erich S. Gruen (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Les Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la tradition romaine à la fin de la République", Michèle Ducos, Paris 1984 : [recenzja] Tomasz Giaro Michèle Ducos (aut. dzieła rec.) s. 303-309
"Slaves and masters in the Roman Empire. A study in social control", K. R. Bradley, Bruxelles 1984 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist K. R. Bradley (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-1650. Landesausstellung Niedersachsen 1985. Ausstellungskatalog, t. I-IV", hrsg. von Cord Meckseper, Stuttgart-Bad Connstatt 1985 : [recenzja] Michał Kaczmarek Cord von Meckseper (aut. dzieła rec.) s. 312-315
"Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych od XIII do połowy XV wieku", Jan Kostrzak, Warszawa [etc.] 1985 : [recenzja] Marian Dygo Jan Kostrzak (aut. dzieła rec.) s. 315-318
"Latyfundium Radziwiłłów w XV do połowy XVI wieku", M. Malczewska, Warszawa-Poznań 1985 : [recenzja] Teresa Zielińska M. Malczewska (aut. dzieła rec.) s. 318-321
"Dzieje Warszawy, t. II: Warszawa w latach 1526-1795", pod red. Stefana Kieniewicza, oprac. M. Bogucka [et al.], Warszawa 1984 : [recenzja] Cezary Kuklo Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 321-326
"Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim", Jacek Sobczak, Warszawa-Poznań 1984 : [recenzja] Andrzej B. Zakrzewski Jacek Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 326-328
"Fin-de-Siècle Vienna", Carl E. Schorske, New York 1980 : [recenzja] Maria Wierzbicka Carl E. Schorske (aut. dzieła rec.) s. 328-333
"Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej", Olgierd Terlecki, Kraków 1985 : [recenzja] Michał Czajka Olgierd Terlecki (aut. dzieła rec.) s. 334-336
"Polityczna i społeczna doktryna faszyzmu. Główne założenia i interpretacje", Teodor Filipiak, Warszawa 1985 : [recenzja] Władysław T. Kulesza Teodor Filipiak (aut. dzieła rec.) s. 336-338
"Sveriges historia 1521-1809. Stormaktsdröm och smastatsrealiteter", Göran Behre, Lars-Olof Larsson, Eva Österberg, Stockholm 1985 : [recenzja] Michał Kopczyński Göran Behre (aut. dzieła rec.) Lars-Olof Larsson (aut. dzieła rec.) Eva Österberg (aut. dzieła rec.) s. 339-340
"Zamki Warmii i Mazur", Lucjan Czubiel, Olsztyn 1986 : [recenzja] Rafał Karpiński Lucjan Czubiel (aut. dzieła rec.) s. 340
"Obciążenia stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa od połowy XVII w. do 1795 r.", ks. Henryk Karbownik, Lublin 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Karbownik (aut. dzieła rec.) s. 341
"Textes choisis et commentés", Joachim Lelewel, par Teresa Wysokińska, [Bruxelles] 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Joachim Lelewel (aut. dzieła rec.) Teresa Wysokińska (aut. dzieła rec.) s. 342
"Polskie drogi emigracyjne. Emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832-1848", Barbara Konarska, Warszawa 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Barbara Konarska (aut. dzieła rec.) s. 342-343
"Jan Tyssowski i rewolucja 1846 roku w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty", Marian Tyrowicz, Kraków 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 343-344
"Listy do Adama Potockiego", Maria Kalergi, oprac. i wstęp Halina Kenerowa, przeł. z fr. Halina Kenerowa i Róża Drojacka, Warszawa 1986 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Róża Drojacka (aut. dzieła rec.) Maria Kalergi (aut. dzieła rec.) Halina Kenerowa (aut. dzieła rec.) s. 344-345
"Policing prostitution in nineteenth-century Paris", Jill Harsin, Princeton 1985 : [recenzja] Halina Górska Jill Harsin (aut. dzieła rec.) s. 345-346
"Żenskij wopros w Rossii 50-60-je gody XIX w.", G. A. Tiszkin, Leningrad 1984 : [recenzja] Halina Górska G. A. Tiszkin (aut. dzieła rec.) s. 346-347
"Gorodskoje samouprawlenije w Rossii w 60-ch - naczale 90-ch godow XIX w. Prawitielstwiennaja politika", W. A. Nardowa, Leningrad 1984 : [recenzja] Halina Górska W. A. Nardowa (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Razwitije promyszlennosti i torgowli w lewobiereżnych rajonach mołdowskogo Podniestrowia w porieformiennyj period (1861-1905 gg)", I. I. Żarkuckij, Kisziniew 1985 : [recenzja] Halina Górska I. I. Żarkuckij (aut. dzieła rec.) s. 348
"Die Aussenpolitik der Österreichen Monarchie 1871-1877", Istvan Diószegi, Budapest 1985 : [recenzja] Andrzej Szwarc Istvan Diószegi (aut. dzieła rec.) s. 348-350
"Ze wspomnień wygnańca", Stanisław Paliński, oprac. Feliks Tych, Kraków-Wrocław 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stanisław Paliński (aut. dzieła rec.) s. 350
"Pebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł", wyd. Piotr Stawecki, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1986 : [recenzja] Michał Czajka Piotr Stawecki (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 351-352
"Biurokracja niemieckiego imperium kolonialnego. Charakterystyka urzędników kolonialnych", Marek Czapliński, Wrocław 1985 : [recenzja] Andrzej Szwarc Marek Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 351