Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przegląd Historyczny
1970, Tom 61, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studia nad dziejami panowania cesarza Michała III (842-867) Tadeusz Wasilewski s. 167-182
Pogranicze litewsko-krywickie w epoce plemiennej Jerzy Ochmański s. 183-191
Polityczne i kościelne związki Pomorza Zachodniego z Polską za Bolesława Krzywoustego Benedykt Zientara s. 192-232
Geneza powstania sabaudzkiego 1834 roku Maria Wawrykowa s. 233-248
Przyczynek do dziejów zamachu majowego 1926 r. w Polsce Henryk Jabłoński s. 249-259
Polska w dziejach II wojny światowej : próba periodyzacji Eugeniusz Kozłowski s. 260-269
Aleksander Hercen i Louis Blanc Jerzy Parvi René Śliwowski s. 270-276
Deuxiéme Bureau o sprawach polskich (1917-1919) Jerzy W. Borejsza s. 277-296
Stan i perspektywy polskich prac badawczych nad najnowszą historią Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej Janusz Żarnowski s. 297-306
Czesi, Kronika Czechów, Ziemia Czeska Stanisław Russocki s. 307-314
Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej : (uwagi polemiczne) Zbigniew Landau Jerzy Tomaszewski s. 315-322
"Fieldwork in Local History", H. G. Hoskins, London 1967 : [recenzja] Karol Górski H. G. Hoskins (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Das Spätmittelalter als Krisenzeit : ein Literaturbericht als Zwischenbilanz", František Graus, Praha 1969 : [recenzja] Henryk Samsonowicz František Graus (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"Die Wüstungen in der Moskauer Ruś : Studien zur Siedlungs- Bevölkerungs- und Sozialgeschichte", Carsten Goehrke, Wiesbaden 1968 : [recenzja] Benedykt Zientara Carsten Goehrke (aut. dzieła rec.) s. 328-330
"Historia Powszechna XVI-XVII w.", Zbigniew Wójcik, Warszawa 1968 : [recenzja] Zofia Libiszowska Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 331-335
"Rossija i francuzkaja riewolucija 1830 goda", Olga W. Orlik, Moskwa 1968 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Olga W. Orlik (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Il primo accordo per il Mediterraneo (Febbraio-Marzo 1887)", Bruno Malinverni, Milano 1967 : [recenzja] Tomasz Wituch Bruno Malinverni (aut. dzieła rec.) s. 338-339
"Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945", Jerzy Krasuski, Poznań 1969 : [recenzja] Jerzy Holzer Jerzy Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 340-341
"The American Approach ti the Arab World", John S. Badeau, New York 1968 : [recenzja] Paweł de Laval John S. Badeau (aut. dzieła rec.) s. 341-344
Kollokwium na temat zagadnień własności ziemskiej w grecji starożytnej (Royaumont 16 IX-23 IX 1969) Iza Bieżuńska-Małowist s. 345-346
Kronika. s. 345-350
Konferencja historyków Hanzy w Mühlhausen (NRD) (29-31 X 1969). s. 347
XI Międzynarodowy Kongres Historii Morskiej (28 VIII-9 IX 1969) Iza Bieżuńska-Małowist s. 348-349
Książki nadesłane. s. 351-354