Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1993, Tom 84, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Precarium a klientela Jerzy Krzynówek s. 427-432
Zapomniana Piastówna: Elżbieta córka Bolka II świdnickiego Tomasz Jurek s. 433-442
Stosunek Kościoła katolickiego do mniejszości niemieckiej w okresie kształtowania się diecezji katowickiej 1921-1926 Jarosław Macała s. 443-461
Kadry organów Informacji Wojska Polskiego Zbigniew Palski s. 463-485
Zmiana za wszelką cenę. Bogdan Jański - pierwszy polski saint-simonista Stefan Meller s. 487-493
Władysław Gomułka o marcu 1968 Andrzej Garlicki s. 499-518
„Pagans and christians”, Robin Lane Fox, San Francisco 1988 : [recenzja] Andrzej Wypustek Robin Lane Fox (aut. dzieła rec.) s. 519-522
„Word of honor: interpreting noble culture in sixteenth-century France”, Kristen B. Neuschel, New York-London 1989 : [recenzja] Iwona Pugacewicz Kristen B. Neuschel (aut. dzieła rec.) s. 522-524
„Familie und Arbeitsteilung: historischvergleichende Studien, Kulturstudien”, Michael Mitterauer, Wien 1992 : [recenzja] Anna Laszuk Michael Mitterauer (aut. dzieła rec.) s. 524-529
„Husitský Tábor”, 10 (1988-1991) : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 529-530
„Stalin i generalicja sowiecka w latach 1937-1941. Sprawa Tuchaczewskiego i jej konsekwencje”, Paweł Wieczorkiewicz, Warszawa 1993 : [recenzja] Marcin Kula Paweł Wieczorkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 530-531
„Historiens et populations. Liber amicorum Étienne Hélin”, Louvain-la-Neuve 1991 : [recenzja] Anna Laszuk s. 533-534
„Żegluga Świętego Bernarda opata (Navigatio Sancti Brendani abbatis)”, tł. Ignacy Lewandowski, red. Jerzy Strzelczyk : [recenzja] Henryk Samsonowicz Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 533
„Dzieje miasta Nowego Sącza”, red. Feliks Kiryk, Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Wacław Urban Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 534-535
„Z dziejów Szydłowca. Materiały sesji popularnonaukowej”, red. Zenon Guldon, Szydłowiec 1993 : [recenzja] Wacław Urban Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) s. 535-536
„Magyarország kormányai 1848-1992”, József Bölöny, Budapest 1992 : [recenzja] Jerzy Kochanowski József Bölöny (aut. dzieła rec.) s. 536-537
„Wierchy. Intelligencija w Rossii. Sbornik statiej 1909-1910”, Moskwa 1991 : [recenzja] Jan Kancewicz s. 537-538
„Der Pfeilkreuzlerbewegung in Ungarn, Historischer Kontext, Entwicklung und Herrschaft”, Margit Szöllösi-Janze, München 1989 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Margit Szöllösi-Janze (aut. dzieła rec.) s. 538-539
„Żydzi warszawscy 1939-1943”, Israel Gutman, Warszawa 1993 : [recenzja] Jolanta Żyndul Israel Gutman (aut. dzieła rec.) s. 539
Kilka uwag nie tylko o polskim radykaliźmie oświeceniowym Tomasz Kizwalter s. 541-542