Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
2011, Tom 102, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Oddajemy do rąk...]. s. 1-2
O Karolu Modzelewskim - historyku, działaczu politycznym, przyjacielu, słów kilka Henryk Samsonowicz s. 3-6
Od polskiej rewolucji do polskiej gościnności : refleksje nieuporządkowane na temat biografii Karola Modzelewskiego Adam Michnik s. 7-43
Wywiad z Karolem Modzelewskim, "Reti Miedievali Rivista", t. XI, 2010, nr 1, http://www.retimedievali.it Paola Gugliemotti Karol Modzelewski Gian Maria Varanini Karol Modzelewski (tłum.) s. 45-106
Karola Modzelewskiego badania nad dziejami średniowiecznych Włoch Aneta Pieniądz s. 107-115
Pamięć o dyktaturach i kultura historyczna w Europie Wschodniej i Południowej : zestawienie ujęć porównawczych Stefan Troebst Justyna Górny (tłum.) s. 117-154
"Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi", Andrzej Friszke, Kraków 2010 : [recenzja] Jan Olaszek Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) s. 155-160
Summary of the volume. s. 161-163
Wykaz skrótów. s. 165-166