Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Przegląd Historyczny
1952, Tom 43, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzrost eksploatacji klasy robotniczej w Polsce w okresie kryzysu 1929-1933 Leon Grosfeld s. 163-164, 5-33
Stan badań nad podłożem gospodarczym i społecznym genezy państwa ruskiego Henryk Łowmiański s. 164-166, 34-59
Ze studiów nad hasłami narodowościowymi w źródłach doby husyckiej Ewa Maleczyńska s. 166-167, 60-82
Rzeczpospolita i Galicja w latach 1772-1795 : uwagi o programie politycznym ziemiaństwa polskiego Stanisław Śreniowski s. 167-169, 83-104
Edward Dembowski w oczach ojca : w sto trzydziestą rocznicę urodzin Edwarda Dembowskiego Stefan Kieniewicz s. 105-123
Prace kartograficzne Beauplana - Hondiusa z r. 1652 Stanisław Herbst s. 124-128
"The Declin of the Medieval Cistercian Laybrotherhood", J. Donnelly, New York 1949 : [recenzja] Teresa Wąsowiczówna J. Donnelly (aut. dzieła rec.) s. 129-134
"Forntopografiska forksningsmetoder tillämpade pa Kumla soken i Närke", O. Lundberg, Uppsala 1951 : [recenzja] Tadeusz Lalik O. Lundberg (aut. dzieła rec.) s. 134-136
"The English Rising of 1381", A. H. Hilton and H. Fagan, London 1950 : [recenzja] Marian Małowist H. Fagan (aut. dzieła rec.) A. H. Hilton (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Obrazowanije jedinogo russkogo gosudarstwa", W. W. Mawrodin, Leningrad 1951 : [recenzja] Henryk Łowmiański W. W. Mawrodin (aut. dzieła rec.) s. 139-146
"Wosstanije Bołotnikowa 1606-1607", I. I. Smirnow, Leningrad 1951 : [recenzja] Stanisław Herbst I. I. Smirnow (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"Zbójnictwo góralskie : z dziejów walki klasowej wsi góralskiej", W. Ochmański, Warszawa 1950 : [recenzja] Juliusz Bardach W. Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 150-158
I Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich w Otwocku 28. XII. 1951 - 12. I. 1952 Stanisław Herbst s. 159-161