Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1964, Tom 55, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o najstarszych dziejach kościoła na Rusi : cz. 1 : Początki metropolii i sprawa archikatedry Andrzej Poppe s. 369-391
Piotr syn Jana Olivii : święty czy herezjarcha Tadeusz Manteuffel s. 392-404
Tranzyt zboża austriackiego przez Polskę a powstanie kościuszkowskie Zbigniew Góralski s. 405-433
O zasadach nadziału gospodarstw rolnych dla repatriantów na ziemiach dawnych Henryk Słabek s. 434-453
Calendarium Polski Ludowej 1944-1963 : cz. 2 1954-1963 Władysław Góra Ryszard Halaba Norbert Kołomiejczyk s. 454-491
Uwagi o początkach organizacji parafialnej w Polsce Eugeniusz Wiśniowski s. 492-500
Wokół genezy organizacji parafialnej w Polsce Józef Szymański s. 501-508
"Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650", Adam Fastnacht, Wrocław 1962 : [recenzja] Stanisław Frelek Adam Fastnacht (aut. dzieła rec.) s. 509-510
"Walenty Dembiński, kanclerz egzekucji (ok. 1504-1584)", Andrzej Tomczak, Toruń 1963 : [recenzja] Stanisław Grzybowski Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 510-513
"Liber Generationis Plebeanorum (Liber Chamorum)", Walerian Nekanda Trepka, wyd. Wł. Dworzaczek, J. Bartyś, Z. Kuchowicz, pod. red. Wł. Dworzaczka, część I: Wstępy wydawców i tekst, część II: Przypisy rzeczowe, indeks, Wrocław 1963 : [recenzja] Stanisław Tazbir Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) Władysław Dworzaczek (aut. dzieła rec.) Z. Kuchowicz (aut. dzieła rec.) Walerian Nekanda Trepka (aut. dzieła rec.) s. 514-516
"Les Révolutions (1770-1799)", Jacques Godechot, Paris 1963 : [recenzja] Andrzej Zahorski Jacques Godechot (aut. dzieła rec.) s. 516-520
"Die Schwabensiedlung im Posener Kammerdepartement 1799-1804", Erich Weise, Würzburg 1961 : [recenzja] Danuta Rzepniewska Erich Weise (aut. dzieła rec.) s. 520-522
"Russko-anglijskieije otnoszenia i problemy Srediziemnomoria (1798-1807)", A. M. Stanisławskaja, Moskwa 1962 : [recenzja] Jerzy Skowronek A. M. Stanisławskaja (aut. dzieła rec.) s. 522-527
"Listy do Ojca", Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Stanisław Pigoń, Warszawa 1963 : [recenzja] Władysław Zajewski Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 527-531
"Das Bündnis Habsburg-Romanow", Erzesebét Andics, Budapeszt 1963 : [recenzja] Jerzy Skowronek Erzesebét Andics (aut. dzieła rec.) s. 531-534
"Ludwik Mierosławski 1814-1878", Marian Żychowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Marian Żychowski (aut. dzieła rec.) s. 534-541
"L'Europe Centrale : évolution historique de l'idée de 'Mitteleuropa'", Jacques Droz, Paris 1960 : [recenzje] Adam Galos Jacques Droz (aut. dzieła rec.) s. 541-543
"Źródła do dziejów Powstań śląskich, T. I, październik 1918 - styczeń 1920, część 1", wybrał i oprac. Henryk Zieliński, Wrocław-Kraków 1963 : [recenzje] Marian Orzechowski Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 543-546
"Pakt Wschodni : z historii stosunków międzynarodowych 1934-1935", Jarosław Jurkiewicz, Warszawa 1963 : [recenzje] Andrzej Bartnicki Jarosław Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 546-548
Badania archeologiczne w Novae w 1963 r. Jerzy Wielowiejski s. 549-550
Kronika. s. 549-552