Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 70
Przegląd Historyczny
1951, Tom 42

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemówienie na otwarciu Sesji Adam Rapacki s. 3-5
Hugo Kołłątaj Adam Korta s. 475-477, 7-25
Stan badań nad dziejami politycznymi drugiej połowy XVIII wieku Emil Kipa s. 26-35, 477-478
Początki układu kapitalistycznego w Polsce XVIII wieku Witold Kula s. 36-81, 478-481
Społeczno-ekonomiczne idee polskiego Oświecenia Celina Bobińska s. 481-482, 82-106
O nową syntezę polskiego Oświecenia Jan Kott s. 107-128, 482-485
Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII wieku : typ państwa i zmiany formy rządu Bogusław Leśnodorski s. 129-160, 485-488
Zagajenie sesji Tadeusz Manteuffel s. 161-162
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Bogusław Leśnodorski s. 162-166
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Zygmunt Młynarski s. 166-167
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Henryk Mościcki s. 167-170
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Stefan Żółkiewski s. 170-173
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Andrzej Wojtkowski s. 173-174
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Juliusz Starzyński s. 174-178
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Aleksander Kochański s. 179-180
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Celina Bobińska s. 180-183
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Kazimierz Opałek s. 183-189
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Bogdan Suchodolski s. 189-194
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Zdzisław Kaczmarczyk s. 194-195
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Stanisław Arnold s. 195-200
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Bogusław Leśnodorski s. 200-204
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Eugeniusz Szwankowski s. 204-205
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Andrzej Grodek s. 206-209
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Celina Bobińska s. 209-213
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Marian Małowist s. 213-214
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Jan Pazdur s. 214-216
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Bohdan Baranowski s. 216-218
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Józef Gierowski s. 218-219
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Stanisław Hoszowski s. 219-222
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Witold Łukaszewicz s. 222-223
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Stanisław Arnold s. 223-226
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Natalia Gąsiorowska s. 226-228
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Witold Kula s. 228-234
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Witold Zakrzewski s. 234-235
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Juliusz Bardach s. 235-236
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Witold Łukaszewicz s. 236-239
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Jerzy Michalski s. 239-240
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Łukasz Kurdybacha s. 240-250
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Stanisław Lorentz s. 250-263
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Bogusław Leśnodorski s. 263-264
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Kazimierz Wyka s. 264-266
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Zdzisław Libera s. 266-268
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Stefan Żółkiewski s. 268-270
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Celina Bobińska s. 270-273
Dyskusja po referacie Bogusława Leśnodorskiego Adam Vetulani s. 273-275
Dyskusja po referacie Bogusława Leśnodorskiego Juliusz Bardach s. 275-277
Dyskusja po referacie Bogusława Leśnodorskiego Zbigniew Radwański s. 277-279
Dyskusja po referacie Bogusława Leśnodorskiego Emanuel Rostworowski s. 279-280
Dyskusja po referacie Bogusława Leśnodorskiego Jan Wąsicki s. 280-281
Dyskusja po referacie Bogusława Leśnodorskiego Stanisław Śreniowski s. 281-283
Dyskusja po referacie Bogusława Leśnodorskiego Bogusław Leśnodorski s. 283-285
[Podsumowanie naszej obecnej konferencji...] Stanisław Arnold s. 285-287
Rezolucja. s. 287-288
Sprawa miejska w opinii szlacheckiej przed Sejmem Czteroletnim Jerzy Michalski s. 291-303, 488-490
Projekty reform magnackich w połowie XVIII wieku : (nowe dążenia ekonomiczne) Janina Bieniarzówna s. 304-330, 490-491
Hugo Kołłątaj wobec zagadnienia obywatelskiej siły zbrojnej (1784-1793) Emanuel Rostworowski s. 331-364, 491-492
Układ sił i stosunków wytwórczych w epoce Oświecenia polskiego Natalia Gąsiorowska s. 365-391, 493-495
Historiozofia Sciegiennego Mieczysław Żywczyński s. 392-403, 495
W sprawie historii handlu średniowiecznego Marian Małowist s. 405-413
Odpowiedź autora František Graus s. 413-415
"Chudina mestská v dobe predhustické", Graus Frantisek, Praha 1949 : [recenzja] Benedykt Zientara František Graus (aut. dzieła rec.) s. 417-421
"Money, Banking and Credit in mediaeval Bruges : italian merchant-bankers, lombards and money-changers", Raymond De Roover, Cambridge Mass. 1948 ; "The Medici Bank : its origins, managment, operations and decline", Raymond De Roover, New York 1949 : [recenzja] Antoni Mączak Raymond De Roover (aut. dzieła rec.) s. 421-430
"Narodnyje wosstanija wo Francii pieried Frondoj (1623-1648)", B. F. Porszniew, Moskwa 1948 : [recenzja] Władysław Czapliński B. F. Proszniew (aut. dzieła rec.) s. 430-436
"Stosunki polsko-tatarskie w latach 1632-1648", Bohdan Baranowski, Łódź 1949; "Borba moskowskogo Gosudarstwa s Tatarami w pierwoj połowinie XVII wieka", A. A. Nowosielski, Moskwa 1948 : [recenzja] Władysław Czapliński Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) A. A. Nowosielski (aut. dzieła rec.) s. 436-441
"Ulica Marszałkowska", Stanisław Herbst, Warszawa 1949 : [recenzja] Eugeniusz Szwankowski Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 441-444
"Dzieje kodeksu Andrzeja Zamoyskiego", Łukasz Kurdybacha, b. m. 1951 : [recenzja] Jerzy Michalski Łukasz Kurdybacha (aut. dzieła rec.) s. 444-452
"Andrzej Zamoyski a sprawa chłopska w drugiej połowie XVIII wieku", Józef Broda, Warszawa 1951 : [recenzja] Jerzy Michalski Jozef Broda (aut. dzieła rec.) s. 452-454
"Nakanunie otmieny barszcziny w Galicji : (iz istorii idiejno-politiczeskoj bor'by w polskom obszczestwie w 30-40 godach XX stoletija)", I. S. Miller, "Akademia Nauk SSSR : Uczenyje zapiski Instituta Sławianowiedenija", T. I, 1949, s. 119-240 : [recenzja] Stefan Kieniewicz I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 455-463
"Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849-1869", Kazimierz Wyka, Wrocław 1951 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 463-468
"Ceny w Warszawie w latach 1816-1914", Stanisław Siegel, Poznań 1949 : [recenzja] Eugeniusz Szwankowski Stanisław Siegel (aut. dzieła rec.) s. 468-473