Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Historyczny
1988, Tom 79, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielki Tydzień w Tuluzie: Wincenty Ferrer i ruch biczowników w późnym średniowieczu Paweł T. Dobrowolski s. 1-19
Próba ognia. Wokół "Listu otwartego..." księdza Hieronika Kajsiewicza z 1863 roku Piotr Brożyna s. 21-41
Muzeum Rapperswilskie jako warsztat pracy naukowej Stanisław Chankowski s. 43-62
Wszechobecni wrogowie : niektóre elementy światopoglądu skrajnej prawicy nacjonalistycznej 1926-1939 Anna Landau-Czajka s. 63-92
Wyciąg z zeznań Władysława Rudnickiego o powstaniu 1863 roku na Rusi Jurij I. Sztakelberg s. 93-101
Do charakterystyki wsi pouwłaszczeniowej w latach siedemdziesiątych XIX wieku : panika galicyjska 1872 roku Aleksy I. Miller s. 103-107
Z najnowszych badań na formowaniem się narodowości słowackiej z okazji rocznicy cyrylo-metodiańskiej Henryk Ruciński s. 109-115
Błąd kamieniarza, kult cesarski i kult właściciela domeny : uwagi o pewnej inskrypcji z Afryki rzymskiej Jerzy Kolendo s. 117-120
Deklasacja szlachty polskiej w Cesarstwie Rosyjskim. Spór o "Pułapkę na szlachtę" Daniela Beauvois Irena Rychlikowa s. 121-147
Z historii Ludowego Wojska Polskiego w latach 1945-1956 (na marginesie wspomnień generałów Kuropieska, J., Z powrotem w służbie, Warszawa 1984; Cymbarewicz, F., Kmicicem nie zostałem, Warszawa 1984; Naszkowski, M., Paryż - Moskwa. Wspomnienia dyplomaty (1945-1950), Warszawa 1987) Paweł Wieczorkiewicz F. Cymbarewicz (aut. dzieła rec.) J. Kuropieska (aut. dzieła rec.) M. Naszkowski (aut. dzieła rec.) s. 149-170
"Formy eksploatacji roboczej siły w gosudarstwiennom choziajstwie Szumiera II poł III tys. do n. e.", Dż. M. Szaraszenidze, Tbilisi 1986 : [recenzja] Marek Stępień Dż. M. Szaraszenidze (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Altrussisches Kulturlexikon", Erich Donnert, Leipzig 1985 : [recenzja] Hieronim Grala Erich Donnert (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Preussisches Urkundebuch", t. VI, cz. 1: "1362-1366", wyd. Klaus Conrad, Marburg 1986 : [recenzja] Joachim Zdrenka Klaus Conrad (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Adel forpligter... Studier over den danske adel gaeldstiftelse i 16. og 17. århundred", Ole Fenger, Erling Ladewig Petersen, Købenavn 1983 : [recenzja] Michał Kopczyński Ole Fenger (aut. dzieła rec.) Erling Ladewig Petersen (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Oŕgenes del atraso económico español", Bartolomé Bennassar (et al.), Barcelona 1985 : [recenzja] Jan Kieniewicz Bartolomé Bennassar (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Społeczeństwo elitarnej konsumpcji. Przedsiębiorstwo arystokratyczne Lorenzo Strozzi w XVII w.", Adam Manikowski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marcin Kula Adam Manikowski (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"A Fence around the Empire. Russian Censorship of Western Ideas under the Tsars", Marianna Tax Choldin, Durham 1985 : [recenzja] Andrzej Nowak Marianna Tax Choldin (aut. dzieła rec.) s. 186-190
"Inteligencja polska w Prusach Zachodnich", Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"System kolonialny Rzeszy Niemieckiej 1884-1919", Wiesław Hładkiewicz, Zielona Góra 1986 : [recenzja] Marek Czapliński Wiesław Hładkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach nazizmu 1919-1923", Marek Maciejewski, Warszawa-Wrocław 1985 : [recenzja] Piotr Wróbel Marek Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 200-204
"Corporation sole. Cardinal Mundelein and Chicago Catholicism", Edward R. Kantowicz, Notre Dame 1983 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Edward R. Kantowicz (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Od monarchizmu do faszyzmu. Koncepcje polityczno-społeczne prawicy francuskiej 1918-1940", Jerzy Eisler, Warszawa 1987 : [recenzja] Stanisław Faliński Jerzy Eisler (aut. dzieła rec.) s. 206-210
Nagrody naukowe im. prof. dra Stanisława Herbsta w 1987 roku. s. 211