Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1976, Tom 67, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dowódcy wojskowi i poleis greckie w końcu V wieku p.n.e. Wlodzimierz Lengauer s. 333-355
Wcielenie ziemi sochaczewskiej do Korony (1476 r.) Aleksander Swieżawski s. 357-368
Hotel Lambert wobec sprawy żydowskiej w przededniu Wiosny Ludów Artur Eisenbach s. 369-398
Koncepcje rozwoju stosunków polsko-czechosłowackich w emigracyjnej myśli politycznej Tadeusz A. Szumowski s. 399-416
Z papierów Józefa Kajetana Janowskiego. Cz. 2 Ilja S. Miller s. 417-435
Stan badań nad historią finansów Polski Ludowej (1944-1974) Zbigniew Landau s. 437-453
Historia i historycy polscy 1914-1918 : (na marginesie pracy J. Maternickiego, Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914-1918. Studium historiograficzne, Warszawa 1975) Tomasz Nałęcz J. Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 455-466
"Idiejno-politiczeskaja borba w ranniej Wizantii (po dannym istorikow IV-VII ww.)", Zinaida W. Udalcowa, Moskwa 1974 : [recenzja] Maciej Salamon Zinaida W. Udalcowa (aut. dzieła rec.) s. 467-470
"Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, seria nowa, z. 1: Dokumenty opactwa benedyktynów w Lubiniu z XII-XV wieku", wyd. i oprac. Zbigniew Perzanowski, Warszawa-Poznań 1975 : [recenzja] Jerzy Łojko Zbigniew Perzanowski (aut. dzieła rec.) s. 471-474
"Nazwy administracyjne osad lokowanych na prawie niemieckim", Józef Matuszewski, Łódź 1974 : [recenzja] Marek Barański Józef Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 474-476
"Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza", Maria Koczerska, Warszawa 1975 : [recenzja] Juliusz Bardach Maria Koczerska (aut. dzieła rec.) s. 477-481
"Uvod do novověké latinské paleografie se zvláštnim zřetelem k českým zemim", Jaroslav Kašpar, Praha [1975] : [recenzja] Józef Szymański Jaroslav Kašpar (aut. dzieła rec.) s. 481-485
"Siewiero-Zapadnaja Sibir w XVIII - pierwoj połowienie XIX wieka. Istoriko-etnograficzeskij oczerk", Nina Adamowna Minienko, Nowosibirsk 1975; "Ssyłka i katorga w Sibiri XVIII - naczało XX wieka", kolegium red.: L. M. Goriuszkin [et al.], Nowosibirsk 1975 : [recenzja] Ewa Notkowska L. M. Goriuszkin (aut. dzieła rec.) Nina Adamowna Minienko (aut. dzieła rec.) s. 485-491
"European economic integration 1815-1970", Sidney Pollard, London 1974 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Sidney Pollard (aut. dzieła rec.) s. 491-493
"Między reakcją a rewolucją. Studia z dziedziny ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1848-1849", Jan Kozik, Kraków 1975 : [recenzja] Bolesław Łopuszański Jan Kozik (aut. dzieła rec.) s. 493-496
"Źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach polskich", pod red. St. Kalabińskiego, t. III: "Królestwo Polskie i Białostocczyzna", wyd. H. Altman (i in.), cz. 1-4, Warszawa 1968-1972 : [recenzja] Jan Kancewicz H. Altman (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) s. 496-501
"Höhepunkte der österreichischen Auswanderung. Die Auswanderung aus den im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern in den jahren 1905-1914", Hans Chmelar, Wien 1974 : [recenzja] Andrzej Pilch Hans Chmelar (aut. dzieła rec.) s. 501-504
"Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945", Włodzimierz Jastrzębski, Warszawa 1974 : [recenzja] Mirosław Krajewski Włodzimierz Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 504-506
W sprawie recenzji wydawnictwa pt. "Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego" Helena Pazyrzyna s. 507-513
W związku z wypowiedzią J. Michalskiego i E. Rostworowskiego Jerzy Łojek s. 513-515
O dwóch artykułach i jednym liście Jerzego Łojka Jerzy Michalski Emanuel Rostworowski s. 515-521