Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Przegląd Historyczny
1910, Tom 10, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielkorządy krakowskie w XIV-XVI st. Władysław Kierst s. 1-33
Tarłowie : znamienitego rodu początki i świetność : Cz. II-ga : Tarłowie Zygmuntowscy Jan Fijałek s. 34-65
Kościuszko w West-Point W. M. Kozłowski s. 66-87
Preliminarya konkordatu z roku 1847 Michał Godlewski s. 88-101
Próby organizacyi w Polsce drobnego kredytu wiejskiego za czasów Stanisława Augusta Ignacy Tadeusz Baranowski s. 102-115
"Notanda Historica" : pierwsze lata rządów Stanisława Augusta w świetle jego własnych pamiętników S. Goriainow s. 116-132
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 133-136