Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Przegląd Historyczny
1916, Tom 20, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
U progów drugiego Millenium : (966-1916) J. K. Kochanowski s. 1-27
Polska Katedra Historyi Powszechnej w Warszawie Marceli Handelsman s. 28-43
Łowiectwo na Mazowszu w w. XV-ym Kazimierz Tymieniecki s. 44-59
Agrarica Ignacy Tadeusz Baranowski s. 60-73
U stóp Babiej Góry Ignacy Tadeusz Baranowski s. 74-93
Świętokrzyżcy : pierwsze tajne Towarzystwo Demokratyczne w Warszawie : (kartka archiwalna z roku 1838) Alexander Kraushar s. 94-128