Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1975, Tom 66, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walonowie na Śląsku w XII i XIII wieku Benedykt Zientara s. 349-368
W sprawie badań huty miedzi w Mogile pod Krakowem w XV i XVI wieku Danuta Molenda s. 369-382
Austro-Węgry wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej : początki zarządu okupacyjnego w Królestwie Jan Lewandowski s. 383-409
Stosunki polsko-słowackie w latach 1938-1947 Janusz Berghauzen s. 411-442
Zapis notarialny Józefa Godlewskiego na rzecz chłopów dóbr Freda w powiecie mariampolskim Jerzy Szumski s. 443-459
W kręgu rewolucyjnym Szymona Konarskiego, Piotra Kotkiewicza i Ignacego Kulczyńskiego Włodzimierz Borys s. 461-472
Wczesna organizacja robotnicza : problemy i metody badawcze : (w związku z pracą Feliksa Tycha, Związek Robotników Polskich 1889-1892. Anatomia wczesnej organizacji robotniczej, Warszawa 1972) Jan Kancewicz s. 473-487
"Noricum", Geza Alfödy, transl. by Anthony Birley, London-Boston 1974 : [recenzja] Jerzy Wielowiejski Geza Alfödy (aut. dzieła rec.) s. 489-490
"Polska broń. Broń biała", Andrzej Nadolski, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 490-492
"Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego (Thopographia sive Masoviae descripto auctore Andrea Świcicki)", Stanisław Pazyra, przekład i objaśnienia Helena Pazyrzyna, Warszawa 1974 : [recenzja] Tadeusz Lalik Stanisław Pazyra (aut. dzieła rec.) s. 492-496
"De Luther à Mohila. La Pologne dans la crise de la Chrétiente, 1517-1648", Ambroise Jobert, Paris 1974 : [recenzja] Janusz Tazbir Ambroise Jobert (aut. dzieła rec.) s. 496-500
"Carracks, Caravans and Comanies: The structural crisis in the European-Asian trade in the early 17th century", Niels Steensgaard, Kobenhavn 1973 : [recenzja] Jan Kieniewicz Niels Steensgaard (aut. dzieła rec.) s. 501-503
"Dyplomacja pruska w przeddzień drugiego rozbioru Polski. (Ostatni rok Sejmu Czteroletniego w świetle raportów dyplomatycznych posła pruskiego Hieronima Lucchesiniego)", Henryk Kocój, Kraków 1973 : [recenzja] Stefan Meller Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 503-505
"Polscy donatariusze Napoleona", Stanisław Kirkor, London 1974 : [recenzja] Andrzej Zahorski Stanisław Kirkor (aut. dzieła rec.) s. 505-508
"Napleonische Herrschafts - und Gesellschaftspolitik im Königreich Westfalen 1807-1813", Helmut Berding, Göttingen 1973 : [recenzja] Władysław Zajewski Helmut Berding (aut. dzieła rec.) s. 508-511
"Polacy nad Bałtykiem 1863-1883", Henryk Skok, Warszawa 1974 : [recenzja] Ewa Notkowska Henryk Skok (aut. dzieła rec.) s. 511-515
"Sylwetki polityczne XIX wieku", Wojciech Karpiński, Marcin Król, Kraków 1974 : [recenzja] Andrzej Szwarc Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 515-517
"Wydział Matematyczno-Fizyczny Szkoły Głównej Warszawskiej (Sekcja Matemtyczna)", Stanisław Dobrzycki, Wrocław 1971 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 518-520
"Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870-1914", Anna Żarnowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Walentyna Najdus Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 520-526
"Zarys dziejów kapitalizmu w Polsce", R. Kołodziejczyk, R. Gradowski, Warszawa 1974 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski R. Gradowski (aut. dzieła rec.) R. Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 526-533
Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Funduszu Nagrody Naukowej im. prof. dra St. Herbsta [...] s. 534