Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
1958, Tom 49, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ze studiów nad budownictwem krakowskim w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku Andrzej Wyrobisz s. 647-680, 826-827
Ideologia i rola polityczna "Nowej Polski" w powstaniu listopadowym Władysław Zajewski s. 681-699, 827-828
Stefan Bobrowski i tajna drukarnia w Kijowie (1861-1862) Grzegorz Marachow s. 700-713, 828-829
"Lewica sanacyjna" w latach 1935-1939 Janusz Żarnowski s. 714-737, 829-836
Udział jednostek 1 Dywizji Rolno-Gospodarczej w zagospodarowaniu Pomorza Zachodniego w 1945 r. Mieczysław Wrzosek s. 738-760, 831-832
Bazyli Walicki i założenie Walicowa w drugiej połowie XVIII wieku Alina Sokołowska s. 761-772
Obce publikacje polskich dokumentów dyplomatycznych 1938-1939 Henryk Batowski s. 773-781
Piotr Wysocki czy Maurycy Mochnacki autorem relacji o historii sprzysiężenia z lat 1828-1830? Władysław Bortnowski s. 782-792
"La Grande Nation : l'expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 1789 à 1799", Jacques Godechot, T. I-II, Paris 1956 : [recenzja] Bogusław Leśnodorski Jacques Godechot (aut. dzieła rec.) s. 793-797
"Rok 1846 w Galicji : materiały źródłowe", zebrali i oprac. Józef Sieradzki i Czesław Wycech, Warszawa 1958 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Józef Sieradzki (aut. dzieła rec.) Czesław Wycech (aut. dzieła rec.) s. 797-802
"Lud Polski : wybór dokumentów", wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Hanna Temkinowa, Warszawa 1957 : [recenzja] Janusz Berghauzen Hanna Temkinowa (aut. dzieła rec.) s. 802-806
"Kruszenie wtoroj imperii i wozniknowienie trietiej riespubliki wo Francji", E. A. Żełubowskaja, Moskwa 1956 : [recenzja] Irena Koberdowa E. A. Żełubowskaja (aut. dzieła rec.) s. 806-809
"Kulturkampf : Staat und Katholische Kirche in Mitteleuropa von der Säkularisation bis zum Abschluss des preussischen Kulturkampfes", Georg Franz, München 1954 : [recenzja] Henryk Wereszycki Georg Franz (aut. dzieła rec.) s. 810-813
"German Social Democracy, 1905-1917 : the development of the grande schism", Carl E. Schorske, Cambridge Mass. 1955 : [recenzja] Adam Galos Carl E. Schorske (aut. dzieła rec.) s. 813-816
"Polityka finansowa Polski przedwrześniowej", K. Ostrowski, Warszawa 1958 : [recenzja] Zbigniew Landau K. Ostrowski (aut. dzieła rec.) s. 816-819
Kronika. s. 820-825