Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Przegląd Historyczny
1930-1931, Tom 29, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka zagadnień z historji Grecji starożytnej Michał Kreczmar s. 1-18, 130-131
Wystąpienie władzy rzymskiej przeciw Bachanaljom italskim Zdzisław Zmigryder-Konopka s. 131-132, 19-63
Poprzednik Cezara, L. Cornelius Cinna Kazimierz Zakrzewski s. 132, 64-75
Próba charakterystyki demokracji greckiej Tadeusz Wałek-Czernecki s. 133-141, 76-109
Na pograniczu starożytności i średniowiecza : (przegląd prac polskich z lat 1918-1930) Marian Henryk Serejski s. 110-129
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historji za rok 1929. s. 142-157