Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Historyczny
1999, Tom 90, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspólnota wiejska na Ukrainie w XIV-XVIII w. Ewolucja podstawowych form społeczno-terytorialnych Andrij Hurbyk s. 1-18, 111
Margrabia Luigi Bevilacqua i jego misja dyplomatyczna w 1609 r. Wojciech Tygielski s. 111, 19-31
Oblicza romantycznego "taedium vitae". Zamachy samobójcze na ziemiach polskich 1815-1830 Małgorzata Karpińska s. 111-112, 33-60
Liderzy "Bittereinders" - ich walka o przywództwo i rola w kształtowaniu oblicza politycznego Burów w Transwalu i Oranii w latach 1902-1907 Michał Leśniewski s. 112, 61-74
Geografia "Liber chamorum" Adam Burakowski s. 112, 75-83
"Lector and compilator. Vincent de Beauvais, frère prêcheur, un intellectuel et son milieu au XIIIe siècle", wyd. S. Lusignan, M. Paulmier-Foucart, M.-Ch. Duchenne, Grâne 1997 : [recenzja] Adam Fijałkowski M.-Ch. Duchenne (aut. dzieła rec.) S. Lusignan (aut. dzieła rec.) M. Paulmier-Foucart (aut. dzieła rec.) s. 85-87
"Popular Religion in Sixteenth-Century England. Holding Their Peace", Christopher Marsch, Basingstoke 1998 : [recenzja] Tomasz Wiślicz Christopher Marsch (aut. dzieła rec.) s. 87-90
"Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorsku korunú (1526-1532)", Jozef Bad'urik, Bratislava 1998 : [recenzja] Henryk Ruciński Jozef Bad'urik (aut. dzieła rec.) s. 90-92
"Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów", Jolanta Choińska-Mika, Warszawa 1998 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Radosław Lolo (aut. dzieła rec.) s. 93-95
"Stanisław August Poniatowski", Krystyna Zienkowska, Wrocław 1998 : [recenzja] Richard Butterwick Krystyna Zienkowska (aut. dzieła rec.) s. 95-98
"Ksiądz Aleksander Syski na Mazowszu i wśród Polonii amerykańskiej, Janusz Szczepański, Ciechanów-Pułtusk 1994 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 98-100
"Naród a idea narodowa. Nacjonalizm T. G. Masaryka", Jarosław Kilias, Warszawa 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jarosław Kilias (aut. dzieła rec.) s. 100-102
"Mit unbestlichen Blick... Studien von Hans Lemberg zur Geschichte der böhmischen Länder und die Tschechoslovakei. Festgabe zu seinem 65. Geburtstag, hrsg. von Ferdinand Seibt [et al.] : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Ferdinand Seibt (aut. dzieła rec.) s. 102-104
"Cześki zemli w miżnarodnych widnosynach centralnoji Ewropy 1918-1920 rokiw", Mychajło Kirsenko, Kyjiw 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Mychajło Kirsenko (aut. dzieła rec.) s. 104-106
"Spravedlnost podle dekretu. Retribučne soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Ostravě (1945-1948)", Mečislav Borák, [Ostrava, b.r.] : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Mečislav Borák (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Die Anfänge der Emigration aus der Tschechoslovakei nach der kommunistischen Machtergreifung vom Februar 1948 und die provisorische Aufnahme der Flüchtlinge in der amerikanischen Besatzungszone Deutschlands", Roland J. Hoffmann, Praha 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Roland J. Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 108-109
Wykaz skrótów. s. 113-114