Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Przegląd Historyczny
1933-1934, Tom 31, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy wychowawczego kierunku w nauczaniu historji Halina Mrozowska s. 1-19
Swoistość metodyki historji, jako konsekwencja swoistości metodologicznej nauk historycznych Wanda Moszczeńska s. 20-28
W sprawie przygotowania nauczyciela historji Helena Radlińska s. 29-33
Uwagi metodyczne w związku z nauczaniem historji w seminarjach nauczycielskich Władysława Martynowiczówna s. 34-39
W sprawie nauczania historji społeczno-gospodarczej w szkole zawodowej Natalia Gąsiorowska s. 40-49
Pracownie historyczne Marceli Handelsman s. 50-55
Muzea i atlasy kultury : próby i projekty Anna Oderfeldówna s. 56-67
Kursa początkowe dla dorosłych m. st. Warszawy Wanda Polkowska-Markowska s. 68-78
Uniwersytet Powszechny dla Dorosłych Stefania Koelichenówna s. 79-85
Międzynarodowe Zjazdy Historyczne : notatka informacyjna Marja Manteufflowa s. 86-90
Zagadnienie nauczania historji w świetle dyskusyj na terenie międzynarodowym : artykuł sprawozdawczy s. 91-100
Sekcja dydaktyczna T. M. H. s. 101-103
Słowniczek wyrazów z zakresu dydaktyki historii Janina. Wojciechowska s. 105-108