Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1959, Tom 50, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niewolnicy urodzeni w domu (οίχογενεϊς) i charakter pracy niewolniczej w Egipcie rzymskim Iza Bieżuńska-Małowist s. 433-447, 647
Akt prepozyta dobrzyńskiego Ekberta z 1233 r. a feudalna ekspansja niemiecka na ziemie polskie Stella Maria Szacherska s. 448-472, 647-649
Ulryk Stadler na tle losów anabaptystów w pierwszej połowie XVI wieku Ewa Maleczyńska s. 473-485, 649
Histora "Trybuny Ludów" Adama Mickiewicza Stefan Kieniewicz s. 486-513, 649-651
Hotel Lambert i obóz Białych przed wybuchem powstania styczniowego Henryk Wereszycki s. 514-544, 651-652
Nurt opozycyjny w PPS frakcji rewolucyjnej i PPS opozycja (1909-1914) Jerzy Holzer s. 545-568, 652-654
Topografia wczesnośredniowiecznego Sieciechowa Teresa Wąsowiczówna s. 569-581
Bunt czeladzi w Zgierzu w 1826 roku w świetle literatury i źródeł Roman Gawiński s. 582-586
Krzysztof Opaliński w świetle własnej korespondencji Włodzimierz Dworzaczek s. 587-602
"De la connaissance historique", H. I. Marrou, Paris 1954 : [recenzja] Józef Dutkiewicz H. I. Marrou (aut. dzieła rec.) s. 603-605
"Chrzest Polski", Jerzy Dowiat, Warszawa 1958 : [recenzja] Benedykt Zientara Jerzy Dowiat (aut. dzieła rec.) s. 605-606
"Rozwój sieci parafialnej w Lubelskiem", Przemysław Szafran, Lublin 1958 : [recenzja] Julia Tazbirowa Przemysław Szafran (aut. dzieła rec.) s. 606-610
"Les estimes toulousaines des XIVe et XVe siècles", Philippe Wolff, Toulouse 1956 : [recenzja] Bronisław Geremek Philippe Wolff (aut. dzieła rec.) s. 610-613
"Źródła do dziejów ekonomii malborskiej", T. I, wyd. Wojciech Hejnosz, Toruń 1959 : [recenzja] Antoni Mączak Wojciech Hejnosz (aut. dzieła rec.) s. 614-617
"Rosijsko-ukrainsky wzajemowidnosyny 1648-poczatku 1651 r.", A. K. Kasymenko, Kyjiw 1955 : [recenzja] Jan Seredyka A. K. Kasymenko (aut. dzieła rec.) s. 617-622
"Nadziały i powinności chłopów pańszczyźnianych w dobrach prywatnych Królestwa Polskiego", Filomena Bortkiewicz, Warszawa 1958 : [recenzja] Zbigniew Stankiewicz Filomena Bortkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 623-628
"Prowiedienie w żizń kriestianskoj rieformy 1861 g.", P. A. Zajonczkowski, Moskwa 1958 : [recenzja] Krzysztof Groniowski P. A. Zajonczkowski (aut. dzieła rec.) s. 628-632
"The European powers and the German question 1848-1871 : with special reference to England and Russia", W. M. Mosse, Cambridge 1958 : [recenzja] Stefan Kieniewicz W. M. Mosse (aut. dzieła rec.) s. 632-636
"Das Münchener Abkommen 1938", Boris Čelovský, Stuttgart 1958 : [recenzja] Henryk Batowski Boris Čelovský (aut. dzieła rec.) s. 637-642
Kronika. s. 643-646