Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Przegląd Historyczny
1990, Tom 81, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początek ostatniego odrodzenia pogańskiego na Zachodzie i śmierć Walentyniana II Krzysztof Kęciek s. 377-403
Zjawiska "cudowne" w pisarstwie średniowiecznym (XII - początek XIII w.) Grzegorz Myśliwski s. 405-422
Polska legenda o świętym Emeryku Marek Derwich s. 423-446
W Polsce król może spać bezpiecznie Janusz Tazbir s. 447-459
Wizerunek Krzysztofa II Radziwiłła jako magnata-ewangelika w świetle jego testamentów Urszula Augustyniak s. 461-477
Stereotypy grup drobnomieszczańskich w publicystyce Królestwa Polskiego XIX w. Stefania Kowalska-Glikman s. 479-505
Sprawa pułkownika Włodzimierza Dobrowolskiego Witold Dąbkowski s. 507-535
Aleksander Lednicki i Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Rosji Radzieckiej Władysław Bułhak s. 537-558
Polska kolonia akademicka w Darmstadt 1894-1914 Jerzy Kochanowski s. 559-580
Polskie centrum parlamentarne w latach 1919-1926 Iwona Malinowska s. 581-610
Sprawy "warszawskie" przed sądami Księstwa Warszawskiego Władysław Sobociński s. 611-623
W oczach Zachodu. Konsulowie brytyjscy o paskiewiczowskiej Warszawie Stefan Kieniewicz s. 625-634
Generała "Grota" Kroniki ciąg dalszy Henryk Piskunowicz Józef Stępień s. 635-654
Wynagrodzenie pracowników najemnych w folwarkach małopolskich w XVI i pierwszej połowie XVII w. Anna Izydorczyk-Kamler s. 655-667
Trzej pisarze polityczni środkowo-wschodniej Europy XVI w. Próba porównania Wacław Urban s. 669-675
O handlu władzą i sprzedaży państwa : (z rozważań na marginesie książki Antoniego Mączaka, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986, PIW, s. 326) Igor Kąkolewski Antoni Mączak (aut. dzieła rec.) s. 677-683
Popularyzacja na manowcach : (na marginesie książki Aleksandra Bocheńskiego, Niezwykłe dzieje przemysłu polskiego, Krajowa Agencja Wydawnicza, Wrocław 1985, s. 140) Krzysztof Uściński Aleksander Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 685-692
"Archaiczeskaja Grecija i Bliżnij Wostok", W. P. Jajlenko, Moskwa 1990 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer W. P. Jajlenko (aut. dzieła rec.) s. 693-697
"La vie quotidienne des dieux grecs", Giulia Sissa, Marcel Detienne, Paris 1989 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Marcel Detienne (aut. dzieła rec.) Giulia Sissa (aut. dzieła rec.) s. 697-700
"Judaismos-hellenismos. Essai sur le judaisme judéen à l'époque hellénistique", Edouard Will, Claude Orrieux, Nancy 1986; "The Jews in the Greek Age", Elias J. Bickerman, London 1988 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Elias J. Bickerman (aut. dzieła rec.) Claude Orrieux (aut. dzieła rec.) Edouard Will (aut. dzieła rec.) s. 700-703
"Das geographische Weltbild um 1300. Politik im Spannungsfeld von Wissen, Mythos und Fiktion", red. Peter Moraw, Berlin 1989 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Peter Moraw (aut. dzieła rec.) s. 704-706
"The University and the City. From Medieval Origins to the Present", wyd. Thomas Bender, New York - Oxford 1988 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Thomas Bender (aut. dzieła rec.) s. 706-708
"Staropolska poezja ziemiańska. Antologia", oprac. Janusz S. Gruchała, i Stanisław Grzeszczuk, Warszawa 1988 : [recenzja] Rafał Karpiński Janusz S. Gruchała (aut. dzieła rec.) Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 709-711
"Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich", Wiesław Caban, Kielce 1989 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Wiesław Caban (aut. dzieła rec.) s. 711-713
"Kodaj. Journal of Ancent History" t. I, Tokio 1990 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist s. 715-716
"Sectes religieuses en Grèce et à Rome dans l'Antiquité paienne", Marie-Laure Freyburger-Galland, Gérard Freyburger, Jean-Christian Tautil, Paris 1986 : [recenzja] Danuta Musiał Gérard Freyburger (aut. dzieła rec.) Marie-Laure Freyburger-Galland (aut. dzieła rec.) Jean-Christian Tautil (aut. dzieła rec.) s. 716-717
"Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos", Jörgen Bracker, Christian Hirte (t. I), Andreas Gückel (t. II), Hamburg 1989 : [recenzja] Jan M. Piskorski Jörgen Bracker (aut. dzieła rec.) Andreas Gückel (aut. dzieła rec.) Christian Hirte (aut. dzieła rec.) s. 717-718
"Sławianie i ich sosiedi. Mieżdunarodnyje otnoszenijaw epochu fieodalizma (tezy referatów)", Moskwa 1989 : [recenzja] Juliusz Bardach s. 718-719
"Miscellanea Historico-Archivistica t. III, Radziwiłłowie XVI-XVIII wieku: w kręgu polityki i kultury", Warszawa - Łódź 1989 : [recenzja] Stefan Ciara s. 719-721
"Benedikt de Caché. Obrady Sejmu Wielkiego w świetle relacji posła austriackiego w Warszawie. Raporty B. de Cachégo do kanclerza W. Kaunitza w Wiedniu (styczeń-sierpień 1792)", oprac. Henryk Kocój, Warszawa-Kraków 1988 : [recenzja] Łukasz Kądziela Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 721-722
"Wielka Rewolucja Francuska a Polska. Zarys stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowego (problemy wybrane)”, Henryk Kocój, Warszawa 1987 : [recenzja] Łukasz Kądziela Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 722-723
"Russland und Österreich zur Zeit der Napoleonischen Kriege", red. Anna M. Drabek, Walter Leitsch, Richard G. Plaschka, Wien 1989 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Anna M. Drabek (aut. dzieła rec.) Walter Leitsch (aut. dzieła rec.) Richard G. Plaschka (aut. dzieła rec.) s. 724
"Das Polenbild der Deutschen 1772-1848”, red. Gerard Koziełek, Wolfgang Drost, Heidelberg 1989 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Wolfgang Drost (aut. dzieła rec.) Gerard Koziełek (aut. dzieła rec.) s. 724-726
"Luigi Negrelli. L'Europa. Il Canale di Suez”, Zara Olivia Algardi, Firenze 1988 : [recenzja] Izabela Dobosz Zara Olivia Algardi (aut. dzieła rec.) s. 726-727
"Studia Polono-Helvetica. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Rektoren der Jagiellonischen Universität Krakau und der Universität Basel”, red. Helena Madurowicz-Urbańska, Markus Mattmüller, Basel-Frankfurt am Main 1989 : [recenzja] Marek Andrzejewski Helena Madurowicz-Urbańska (aut. dzieła rec.) Markus Mattmüller (aut. dzieła rec.) s. 727-728
"Leben als ob. Die Untergrunduniversität Krakau im Zweiten Weltkriege”, Gabriele Lesser, Freiburg im Breisgau 1988 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Gabriele Lesser (aut. dzieła rec.) s. 728
Jeszcze o Antonie Łuckiewiczu Aleksandra Bergman s. 729-733
Fundusz nagród imienia Profesora Mariana Małowista. s. 734