Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Przegląd Historyczny
1990, Tom 81, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początek ostatniego odrodzenia pogańskiego na Zachodzie i śmierć Walentyniana II Krzysztof Kęciek s. 377-403
Zjawiska "cudowne" w pisarstwie średniowiecznym (XII - początek XIII w.) Grzegorz Myśliwski s. 405-422
Polska legenda o świętym Emeryku Marek Derwich s. 423-446
W Polsce król może spać bezpiecznie Janusz Tazbir s. 447-459
Wizerunek Krzysztofa II Radziwiłła jako magnata-ewangelika w świetle jego testamentów Urszula Augustyniak s. 461-477
Stereotypy grup drobnomieszczańskich w publicystyce Królestwa Polskiego XIX w. Stefania Kowalska-Glikman s. 479-505
Sprawa pułkownika Włodzimierza Dobrowolskiego Witold Dąbkowski s. 507-535
Aleksander Lednicki i Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Rosji Radzieckiej Władysław Bułhak s. 537-558
Polska kolonia akademicka w Darmstadt 1894-1914 Jerzy Kochanowski s. 559-580
Polskie centrum parlamentarne w latach 1919-1926 Iwona Malinowska s. 581-610
Sprawy "warszawskie" przed sądami Księstwa Warszawskiego Władysław Sobociński s. 611-623
W oczach Zachodu. Konsulowie brytyjscy o paskiewiczowskiej Warszawie Stefan Kieniewicz s. 625-634
Generała "Grota" Kroniki ciąg dalszy Henryk Piskunowicz Józef Stępień s. 635-654
Wynagrodzenie pracowników najemnych w folwarkach małopolskich w XVI i pierwszej połowie XVII w. Anna Izydorczyk-Kamler s. 655-667
Trzej pisarze polityczni środkowo-wschodniej Europy XVI w. Próba porównania Wacław Urban s. 669-675
O handlu władzą i sprzedaży państwa : (z rozważań na marginesie książki Antoniego Mączaka, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986, PIW, s. 326) Igor Kąkolewski Antoni Mączak (aut. dzieła rec.) s. 677-683
Popularyzacja na manowcach : (na marginesie książki Aleksandra Bocheńskiego, Niezwykłe dzieje przemysłu polskiego, Krajowa Agencja Wydawnicza, Wrocław 1985, s. 140) Krzysztof Uściński Aleksander Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 685-692
"Archaiczeskaja Grecija i Bliżnij Wostok", W. P. Jajlenko, Moskwa 1990 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer W. P. Jajlenko (aut. dzieła rec.) s. 693-697
"La vie quotidienne des dieux grecs", Giulia Sissa, Marcel Detienne, Paris 1989 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Marcel Detienne (aut. dzieła rec.) Giulia Sissa (aut. dzieła rec.) s. 697-700
"Judaismos-hellenismos. Essai sur le judaisme judéen à l'époque hellénistique", Edouard Will, Claude Orrieux, Nancy 1986; "The Jews in the Greek Age", Elias J. Bickerman, London 1988 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Elias J. Bickerman (aut. dzieła rec.) Claude Orrieux (aut. dzieła rec.) Edouard Will (aut. dzieła rec.) s. 700-703
"Das geographische Weltbild um 1300. Politik im Spannungsfeld von Wissen, Mythos und Fiktion", red. Peter Moraw, Berlin 1989 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Peter Moraw (aut. dzieła rec.) s. 704-706
"The University and the City. From Medieval Origins to the Present", wyd. Thomas Bender, New York - Oxford 1988 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Thomas Bender (aut. dzieła rec.) s. 706-708
"Staropolska poezja ziemiańska. Antologia", oprac. Janusz S. Gruchała, i Stanisław Grzeszczuk, Warszawa 1988 : [recenzja] Rafał Karpiński Janusz S. Gruchała (aut. dzieła rec.) Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 709-711
"Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich", Wiesław Caban, Kielce 1989 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Wiesław Caban (aut. dzieła rec.) s. 711-713
"Kodaj. Journal of Ancent History" t. I, Tokio 1990 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist s. 715-716
"Sectes religieuses en Grèce et à Rome dans l'Antiquité paienne", Marie-Laure Freyburger-Galland, Gérard Freyburger, Jean-Christian Tautil, Paris 1986 : [recenzja] Danuta Musiał Gérard Freyburger (aut. dzieła rec.) Marie-Laure Freyburger-Galland (aut. dzieła rec.) Jean-Christian Tautil (aut. dzieła rec.) s. 716-717
"Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos", Jörgen Bracker, Christian Hirte (t. I), Andreas Gückel (t. II), Hamburg 1989 : [recenzja] Jan M. Piskorski Jörgen Bracker (aut. dzieła rec.) Andreas Gückel (aut. dzieła rec.) Christian Hirte (aut. dzieła rec.) s. 717-718
"Sławianie i ich sosiedi. Mieżdunarodnyje otnoszenijaw epochu fieodalizma (tezy referatów)", Moskwa 1989 : [recenzja] Juliusz Bardach s. 718-719
"Miscellanea Historico-Archivistica t. III, Radziwiłłowie XVI-XVIII wieku: w kręgu polityki i kultury", Warszawa - Łódź 1989 : [recenzja] Stefan Ciara s. 719-721
"Benedikt de Caché. Obrady Sejmu Wielkiego w świetle relacji posła austriackiego w Warszawie. Raporty B. de Cachégo do kanclerza W. Kaunitza w Wiedniu (styczeń-sierpień 1792)", oprac. Henryk Kocój, Warszawa-Kraków 1988 : [recenzja] Łukasz Kądziela Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 721-722
"Wielka Rewolucja Francuska a Polska. Zarys stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowego (problemy wybrane)”, Henryk Kocój, Warszawa 1987 : [recenzja] Łukasz Kądziela Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 722-723
"Das Polenbild der Deutschen 1772-1848”, red. Gerard Koziełek, Wolfgang Drost, Heidelberg 1989 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Wolfgang Drost (aut. dzieła rec.) Gerard Koziełek (aut. dzieła rec.) s. 724-726
"Russland und Österreich zur Zeit der Napoleonischen Kriege", red. Anna M. Drabek, Walter Leitsch, Richard G. Plaschka, Wien 1989 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Anna M. Drabek (aut. dzieła rec.) Walter Leitsch (aut. dzieła rec.) Richard G. Plaschka (aut. dzieła rec.) s. 724
"Luigi Negrelli. L'Europa. Il Canale di Suez”, Zara Olivia Algardi, Firenze 1988 : [recenzja] Izabela Dobosz Zara Olivia Algardi (aut. dzieła rec.) s. 726-727
"Studia Polono-Helvetica. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Rektoren der Jagiellonischen Universität Krakau und der Universität Basel”, red. Helena Madurowicz-Urbańska, Markus Mattmüller, Basel-Frankfurt am Main 1989 : [recenzja] Marek Andrzejewski Helena Madurowicz-Urbańska (aut. dzieła rec.) Markus Mattmüller (aut. dzieła rec.) s. 727-728
"Leben als ob. Die Untergrunduniversität Krakau im Zweiten Weltkriege”, Gabriele Lesser, Freiburg im Breisgau 1988 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Gabriele Lesser (aut. dzieła rec.) s. 728
Jeszcze o Antonie Łuckiewiczu Aleksandra Bergman s. 729-733
Fundusz nagród imienia Profesora Mariana Małowista. s. 734