Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Przegląd Historyczny
1907, Tom 5, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki Biskupstwa Krakowskiego Maksymilian Gumplowicz s. 1-21
Opis Księstwa Trockiego z r. 1387 : przyczynek do badań nad ustrojem Litwy przedchrześcijańskiej Jan Jakubowski s. 22-48
Pobyt króla Jana Zapolyi w Polsce w 1528 roku Witold Kamieniecki s. 49-62
Odwrócenie przymierzy w Europie, 1755-1757 Władysław Konopczyński s. 63-80
Prowizorowie szpitalni w dawnej Polsce : przyczynek do dziejów magistratury naszej Wacław Męczkowski s. 81-93
Wodociagi i kanały miejskie : z dziejów hygieny w dawnej Polsce Franciszek Giedroyć s. 94-109
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 110-138