Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1967, Tom 58, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dynamika walk rewolucji lutowej do 27 lutego (12 marca) Józef Lewandowski s. 391-407
Powstanie Komisariatu do Spraw Polskich i pierwsze półrocze jego działalności Walentyna Najdus s. 408-436
Niektóre aspekty gospodarcze i społeczne portugalskiej okupacji atlantyckiego pobrzeża Maroka w latach 1471-1550 Andrzej Dziubiński s. 437-463
Udział Adama Jerzego Czartoryskiego w pracach nad reformami wewnętrznymi w Rosji (1801-1807) Jerzy Skowronek s. 464-480
Ruch oporu w obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka Jerzy Lukowski s. 481-505
Do dziejów komunardów polskich w Belgii Eligiusz Kozłowski s. 506-514
O polskich rycerzach w Maroku w XV wieku parę uwag Andrzej Feliks Grabski s. 515-517
Wokół Paska, Adriana Pikarskiego i Skargi : (na marginesie pracy Alojzego Sajkowskiego, Ze studiów nad pamiętnikami Paska, w: Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964, s. 116-143) Wiesław Majewski s. 518-524
Emigracja polska po powstaniu styczniowym : (na marginesie książki J. W. Borejszy, Emigracja polska po powstaniu styczniowym, Warszawa 1966) Jerzy Zdrada J. W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 525-534
"Stosunki społeczne w rzymskich kopalniach złota w Dacji w II wieku naszej ery", Stanisław Mrozek, Toruń 1966 : [recenzja] Jan Trynkowski Stanisław Mrozek (aut. dzieła rec.) s. 535-540
"Das Grossmährische Reich in der politischen Welt des 9. Jahrhunderts", Karl Bosl, München 1966 : [recenzja] Jan Sieklicki Karl Bosl (aut. dzieła rec.) s. 540-542
"Das Kommende Reich des Friedens : zur Entwicklung chiliastischer Zukunftshoffnungen im Hochmittelalter", Bernhard Töpfer, Berlin 1964 : [recenzja] Stanisław Bylina Bernhard Töpfer (aut. dzieła rec.) s. 542-544
"Ekonomiczeskoje razwitie Indii piered anglijskim zawojewaniem : remiesło i torgowlia w XVI-XVIII ww.", A. I. Cziczerow, Moskwa 1965 : [recenzja] Jan Kieniewicz A. I. Cziczerow (aut. dzieła rec.) s. 544-549
"Ostatni król Rzeczypospolitej : geneza i upadek Konstytucji 3 maja", Emanuel Rostworowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Michalski Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 549-554
"Szanse powstania listopadowego", Jerzy Łojek, Warszawa 1966 : [recenzja] Władysław Zajewski Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 554-559
"Baron Brambieus : istorija Osipa Sienkowskogo, żurnalista, riedaktora 'Bibliotieki dlja cztienija'", W. Kawierin, Moskwa 1966; "Józef-Julian Sękowski : the Genesis of a Literary Alien", Louis Pedrotti, Berkeley and Los Angeles 1965 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska W. Kawierin (aut. dzieła rec.) Louis Pedrotti (aut. dzieła rec.) s. 559-565
"Polska wojna partyzancka 1863-1864 : okres dyktatury Romualda Traugutta", Leonard Ratajczyk, Warszawa 1966 : [recenzja] Eligiusz Kozłowski Leonard Ratajczyk (aut. dzieła rec.) s. 565-571
"Reform in the Ottoman Empire 1865-1876", Roderic H. Davison, Princeton N. J. 1963 : [recenzja] Tomasz Wituch Roderic H. Davison (aut. dzieła rec.) s. 571-573
"Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie (1914-1918)", eingeleitet und zusammengestellt von Miklós Komjáthy, Budapest 1966 : [recenzja] Adam Galos Miklós Komjáthy (aut. dzieła rec.) s. 573-577
"Raboczeje dwiżenije w Polsze w 1918-1919 godach (nojabr 1918-ijul 1919 goda)", S. M. Steckiewicz, Leningrad 1966 : [recenzja] Jerzy Holzer S. M. Steckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 577-578
Książki nadesłane. s. 579-581