Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1989, Tom 80, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja opolna w najstarszym zwodzie prawa polskiego Jacek S. Matuszewski s. 1-16
Mieszczanie kreacją diabła? "Trzy stany" społeczne a problem miasta w średniowieczu Wojciech Iwańczak s. 17-39
Cenzura czasopism w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku Marek Tobera s. 41-67
Liberałowie Królestwa Polskiego wobec kwestii żydowskiej na początku XX wieku Tadeusz Stegner s. 69-88
Amerykański Związek Wyzwolenia Polski (1940-1941) Krzysztof Groniowski s. 89-110
W sprawie autorstwa "Refleksyi nad pismem wydanym pod imieniem Imci pana Rzewuskiego, hetmana polnego koronnego" Zofia Zielińska s. 111-118
Polsko-pruski traktat handlowy z 9 kwietnia 1794 r. Łukasz Kądziela s. 119-126
Rozmowy wojskowe polsko-rumuńsko-francuskie w Warszawie (7 - 8 kwietnia 1924 r.) Henryk Bułhak s. 127-131
Wspomnienia o Departamencie Pracy i Opieki Społecznej Delegatury Rządu (1941-1944) Wacław Szubert s. 133-153
Nowe koncepcje w badaniach nad historią miast europejskich Andrzej Wyrobisz s. 155-174
Rzecz o "Panu z Brusiłowa" (w związku z książką Sysyn, F., Between Poland and Ukraine. The Dilemma of Adam Kysil, 1600-1653, Cambridge, Massachusetts 1985) Hieronim Grala F. Sysyn (aut. dzieła rec.) s. 175-183
Opis Ukrainy z połowy XVII wieku (w związku z pracą Kowalska, M., Ukraina w połowie XVII wieku w relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Aleppo, Warszawa 1986) Henryk Litwin Dariusz Maciak M. Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 185-192
U progu wielkiej rocznicy: Rewolucja Francuska bez dogmatów (na marginesie książki Solé, J., La Révolution en questions, Paris 1988) Stanisław Salmonowicz J. Solé (aut. dzieła rec.) s. 193-199
"Das Benediktinerinnenkloster Ebstorf im Mittelalter. Vorträge einer Tagung im Kloster Ebstorf vom 22. bis 24. Mai 1987", hrsg. von Klaus Jainter und Ingo Schwab (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 37 = Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsens im Mittelalter, Bd 11), Hildesheim 1988 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Klaus Jainter (aut. dzieła rec.) Ingo Schwab (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"O dawnej i niedawnej Litwie", Juliusz Bardach, UAM Seria Historia nr 141, Poznań 1988 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Women and work in pre-industrial England", wyd. Lindsay Charles i Lorna Duffin, The Oxford Women's Series, London [etc.] 1985 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Lindsay Charles (aut. dzieła rec.) Lorna Duffin (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Den kongelige arvetten til Norge 1536-1661. Idé og politisk instrument", Helge Kongsrund, Oslo 1984 : [recenzja] Krystyna Szelągowska Helge Kongsrund (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"Szlacheccy właściciele nieruchomości w miastach XVIII w.", Teresa Zielińska, Warszawa-Łódź 1987 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Teresa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim", Ryszarda Czepulis-Rastenis, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 218-222
Odezwa zjazdowa Polskiego Towarzystwa Historycznego. s. 223-224