Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1965, Tom 56, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regale targowe książąt wschodniopomorskich w XII-XIII wieku Tadeusz Lalik s. 171-201
Tło gospodarcze wydarzeń 1308 roku na Pomorzu Gdańskim Henryk Samsonowicz s. 202-219
Uwagi o roli kapitału kupieckiego w Europie Wschodniej w poźnym średniowieczu Marian Małowist s. 220-231
Drogi handlowe polsko-tureckie w XVI stuleciu Andrzej Dziubiński s. 232-259
Więzi rynkowe folwarków inflanckich na przełomie XVI i XVII wieku Wasyl W. Doroszenko s. 260-283
Nieznany polski traktat alchemiczny Michała Sędziwoja Roman Bugaj s. 284-295
Przyczynek do dziejów "nowej emigracji" w Szwajcarii w 1850 roku Irena Koberdowa s. 296-305
Kilka uwag o bractwie kamieniarzy i statucie ratysbońskim z 1459 roku czyli jeszcze o strzechach budowlanych Andrzej Wyrobisz s. 306-318
"Zmarnowane lata"? : na marginesie recenzji Roberta F. Leslie z pracy H. Katza, Liga Reformy. Studium politycznej organizacji robotniczej w średniowiktoriańskiej Anglii, Łódź 1962 Henryk Katz s. 319-322
"Wielkie państwa Sudanu Zachodniego w późnym średniowieczu", Marian Małowist, Warszawa 1964 : [recenzja] Tadeusz Łepkowski Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 323-328
"Gdański przemysł okrętowy od XVI do początku XIX wieku", Z. Binerowski, Gdańsk 1963 : [recenzja] Stanisław Gierszewski Z. Binerowski (aut. dzieła rec.) s. 328-330
"Ze studiów nad czytelnictwem prasy w Polsce w końcu XVIII wieku (1780-1793)", Jerzy Łojek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. II, 1963, s. 5-31 : [recenzja] Irena Zaporowska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 330-333
"Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940", Lech Paszkowski, Londyn 1962 : [recenzja] Marian Tyrowicz Lech Paszkowski (aut. dzieła rec.) s. 333-336
"Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863 : przywódcy i kadry członkowskie, przewodnik bibliograficzny", Marian Tyrowicz, Warszawa 1964 : [recenzja] Eugeniusz Sawrymowicz Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 336-341
"Riewolucjonnoje dwiżenije w russkoj armii i wosstanije 1863 goda", W. A. Djakow, I. S. Miller, Moskwa 1964 : [recenzja] Piotr Łossowski W. A. Djakow (aut. dzieła rec.) I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"K stoletiju gieroiczeskoj bor'by 'Za naszu i waszu swobodu'", pod red. W. D. Djakowa, I. S. Millera i S. M. Falkowicz, Moskwa 1964 : [recenzja] Emanuel Halicz W. D. Djakow (aut. dzieła rec.) S. M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 344-347
"Yalta ou le partage du monde", Arthur Conte, Paris 1964 : [recenzja] Paweł de Laval Arthur Conte (aut. dzieła rec.) s. 347-349
[Na łamach "Przeglądu Historycznego" t. LV, 1964, nr 4, s. 668-673 ukazała się recenzja...] Irena Evert-Kappesowa s. 350-352
[W liście do redakcji "Przeglądu Historycznego" Halina Evert-Kappesowa podjęła polemikę...] Tadeusz Wasilewski Ewa Wipszycka s. 353-355
[Dnia 6 listopada 1964 odbyło się uroczyse posiedzenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie...] s. 356
Kronika. s. 356-363