Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1913, Tom 17, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Królowie Kazimierz Jagiellończyk i Jerzyk Czeski Antoni Prochaska s. 1-37
Reformy monetarne w Polsce w latach 1526 - 8 i ich geneza Michał Grażyński s. 38-66
Druga w Polsce egzekucya literacka : (spalenie polskiego tłómaczenia Światopełka-Bolestraszyckiego dzieła francuzkiego Moulin'a, w r. 1627) Henryk Merczyng s. 67-74
Przegląd literatury historyi Żydów w Polsce, I 1907-1909 ; II 1909-1911 : (z dodatkami z lat poprzednich) : (dokończenie) Majer Bałaban s. 75-91
Dekret elekcyjny króla Aleksandra z dn. 3 października 1501 roku Halina Hofmanówna s. 92-98
Listy hetmana Tarnowskiego do Albrechta z r. 1544 o taktyce wojennej z Turkami Władysław Bogatyński s. 99-104
Źródła archiwalne do dziejów polistopadowych 1832-1842 Alexander Kraushar s. 105-122
Niewydane dzieło Samuela Grądzkiego Antoni Prochaska s. 123-125
S. Pietraszkiewiczówna, "Dzieje filomatów w zarysie", Kraków 1912 : [recenzja] Z. Bujakowski S. Pietraszkiewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 125-127