Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
2010, Tom 101, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sittas - wódz Justyniana Teresa Wolińska s. 155-170
Nihiliści czy romantycy? : postawy polskich socjalistów wobec małżeństwa na przełomie XIX i XX w. (do 1914 r.) w świetle pamiętników, listów i literatury pięknej Anna Kwiatek s. 171-196
Paul Styger, archeolog rzymski i profesor warszawski Elżbieta Jastrzębowska s. 197-213
Gazety europejskie o postawach Francuzów wobec wydarzeń w Gévaudan i Owernii w latach 1764-1765 Paweł Nowakowski s. 215-237
O obiektywizm krytyki naukowej : replika na artykuły Katarzyny Gołąbek, w związku z książką Katarzyny Góreckiej "Pobożne matrony i cnotliwe panny. Epitafia jako źródło wiedzy o kobiecie w epoce nowożytnej", Warszawa 2006 Katarzyna Górecka s. 239-250
W związku z polemiką Katarzyny Góreckiej, "O obiektywizm krytyki naukowej" Katarzyna Gołąbek s. 251-256
Girolamo Arnaldi rozlicza najeźdźców Italii przez stulecia : (Girolamo Arnaldi, Italia i najeźdźcy) Elżbieta Jastrzębowska Girolamo Arnaldi (aut. dzieła rec.) s. 257-263
Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu w nowym oświetleniu : (Halina Manikowska, Wojciech Brojer, Animarum cultura : studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu) Piotr Węcowski Wojciech Brojer (aut. dzieła rec.) Halina Manikowska (aut. dzieła rec.) s. 263-270
"Timai. Studia poświęcone profesorowi Włodzimierzowi Lengauerowi przez uczniów i młodszych kolegów z okazji Jego 60. urodzin", pod red. Aleksandra Wolickiego, Warszawa 2009 : [recenzja] Danuta Musiał Aleksander Wolicki (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Historia starożytnych Greków. T. 2, Okres klasyczny", Benedetto Bravo, Marek Węcowski, Ewa Wipszycka, Aleksander Wolicki, Warszawa 2009 : [recenzja] Lech Trzcionkowski Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) Aleksander Wolicki (aut. dzieła rec.) Marek Węcowski (aut. dzieła rec.) s. 274-281
"Damasus, Bischof von Rom (366-384). Leben und Werk", Ursula Reutter, Tübingen 2009 : [recenzja] Przemysław Nowak Ursula Reutter (aut. dzieła rec.) s. 281-285
"Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830)", Anna Barańska, Lublin 2008 : [recenzja] Krzysztof Lewalski Anna Barańska (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863)", Krzysztof Marchlewicz, Poznań 2008 : [recenzja] Radosław Żurawski vel Grajewski Krzysztof Marchlewicz (aut. dzieła rec.) s. 289-294
"Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914)", Mariusz Kulik, Warszawa 2008 : [recenzja] Wiesław Caban Mariusz Kulik (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Między wschodem a zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku", Artur Markowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Marcin Soboń Artur Markowski (aut. dzieła rec.) s. 298-302
"Life and Death in the Third Reich", Peter Fritzsche, Cambridge, MA ; London, 2008 : [recenzja] Marek Czapliński Peter Fritzsche (aut. dzieła rec.) s. 302-304
"Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. T. 2, Období 1945-1992", Václav Průcha, Brno 2009 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Václav Průcha (aut. dzieła rec.) s. 305-307
"Narodziny Europy. Korzenie gospodarki europejskiej 300-900", Michael McCormick, tł. Arkadiusz Bugaj, Zbigniew Dalewski, Jacek Lang, Irena Skrzypczak, Warszawa 2007 : [recenzja] Jakub Lorenc Arkadiusz Bugaj (aut. dzieła rec.) Zbigniew Dalewski (aut. dzieła rec.) Jacek Lang (aut. dzieła rec.) Michael McCormick (aut. dzieła rec.) Irena Skrzypczak (aut. dzieła rec.) s. 307-309