Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
1992, Tom 83, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia otwarta, interdyscyplinarna, nieustannie poszukująca Jacques le Goff Barbara Janicka (tłum.) s. 201-206
Dyscyplina społeczna. Etos urzędniczy, nadużycia i korupcja w świetle niemieckich zwierciadeł monarszych z XVI w. Igor Kąkolewski s. 207-226, 387
Pseudoariańskie zbory i grobowce. Przyczynek do dziejów mistyfikacji historycznych Janusz Tazbir s. 227-236, 387
Egipt w propagandzie napoleońskiej Andrzej Filip s. 237-266, 387
Franciszek Smolka jako prezydent parlamentu w Wiedniu Stefan Kieniewicz s. 267-279, 387
Kościół katolicki - religia i ruch robotniczy Andrzej Chwalba Hanna Dylągowa Anna Żarnowska s. 281-297, 387-388
Położenie geograficzne ziem polskich a pojęcie terytorialne Polski Roman Wapiński s. 299-316, 388
Referat Bronisława Pierackiego na temat walki politycznej przed wyborami 1928 roku Jan Kęsik s. 317-324, 388
Wspomnienia z Mikaszewicz : od redakcji Stefan Marian Rostworowski s. 325-343, 388
Nowa biografia Tadeusza Kościuszki albo co pozostało z Adama Skałkowskiego : (w związku z książką Bartłomieja Szyndlera, Tadeusz Kościuszko, Warszawa 1991, Wydawnictwo "Bellona", s. 487) Dariusz Łukasiewicz Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 344-352, 388
„W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej”, red. I. Bieżuńska-Małowist, Warszawa 1991 : [recenzja] Tadeusz Kotula Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 353-356
„The classical Athenian democracy”, David Stockton, Oxford 1990 : [recenzja] Ryszard Kulesza David Stockton (aut. dzieła rec.) s. 356-358
„Les villas romaines de São Cucufate (Portugal)”, red. J. Alarcão [et al.], Paris 1990 : [recenzja] Jerzy Kolendo J. Alarcão (aut. dzieła rec.) s. 358-361
„Ziemia Opolska w czasach starożytnych (I do IV wiek naszej ery)”, Lucyna Szafran-Szadkowska, Opole 1991 : [recenzja] Jerzy Kolendo Wojciech Nowakowski Lucyna Szafran-Szadkowska (aut. dzieła rec.) s. 361-365
„Bayerns Weg in die Gegenwart. Vom Stammesherzogtum zum Freistaat heute”, Peter Claus Hartmann, Regensburg 1989 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Peter Claus Hartmann (aut. dzieła rec.) s. 365-367
„Before European hegemony. The world system A.D. 1250-1350”, Janet L. Abu-Lughod, New York-Oxford 1989 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Janet L. Abu-Lughod (aut. dzieła rec.) s. 367-370
„Dokumenty i kancelaria księcia Bolesława II Rogatki”, Andrzej Wałkówski, Zielona Góra 1991 : [recenzja] Jerzy Mularczyk Andrzej Wałkówski (aut. dzieła rec.) s. 370-373
„The Jews in a Polish private town. The case of Opatów in the eighteenth century”, Gershon David Hundert, Baltimore-London 1992 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Gershon David Hundert (aut. dzieła rec.) s. 373-375
„Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie”, Cezary Kuklo, Białystok 1991 : [recenzja] Anna Laszuk Cezary Kuklo (aut. dzieła rec.) s. 375-378
„Peasants with promise. Ukrainians in South-eastern Galicia 1880-1900”, Stella Hryniuk, Edmonton 1991 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Stella Hryniuk (aut. dzieła rec.) s. 378-380
„Mazurzy - społeczność pogranicza”, Andrzej Sakson, Poznań 1990 : [recenzja] Janusz Hochleitner Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 380-382
Komunikat. s. 383