Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przegląd Historyczny
1996, Tom 87, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Karmelici we Lwowie w XV wieku Tadeusz M. Trajdos s. 497-513, 691
Reformy szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim w XVIII w. Dariusz Łukasiewicz s. 515-530, 691
Sprawa pomnika Murawiowa "Wieszatiela" w Wilnie Leszek Jaśkiewicz s. 531-539, 691
Działania kontrwywiadowcze żandarmerii Legionów Polskich 1914-1916 Jerzy Gaul s. 541-548, 691-692
Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w programach polskich stronnictw politycznych lat 1933-1939 Anna Landau-Czajka s. 549-562, 692
Polsko-sowiecka umowa repatriacyjna z 6 lipca 1945 r. Henryk Bartoszewicz s. 563-578, 692
Reorganizacja żandarmerii w Królestwie Polskim (1861-1864) Jan Kozłowski s. 579-589, 692
Charles Dickens w Literackim Towarzystwie Przyjaciół Polski w Londynie Krzysztof Marchlewicz s. 591-596, 692
Lubelski epizod z życia Franciszka Kieniewicza z Polesia : (przyczynek do dziejów rodu Kieniewiczów w XIX w.) Eugeniusz Niebelski s. 595-596, 693
Niemiecka historiografia epoki nowożytnej. Stan i perspektywa badań Almut Bues Igor Kąkolewski (tłum.) s. 597-605, 693
Model ustrojowy średniowiecznych Niemiec a zakres jego wpływów na Polskę XIII-XIV wieku : (w związku z książką Sławomira Gawlasa, O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, Studia Humanistyczne I, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. VI, 211) Juliusz Bardach Sławomir Gawlas (aut. dzieła rec.) s. 607-614
Szkoły Małopolski średniowiecznej w świetle ostatniej monografii : (na marginesie pracy Jana Rysia, Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku, Warszawa 1995) Krzysztof Stopka Jan Ryś (aut. dzieła rec.) s. 615-630
Globalne skutki błędu Kolumba (w związku z książką Henryka Chołaja, Kolumb, Europa i świat, Książka i Wiedza, Warszawa 1995, s. 408) Jan Kieniewicz Henryk Chołaj (aut. dzieła rec.) s. 631-642
Szlachta i państwo w XVI-XVIII wieku - model szwedzki : (na marginesie książki Jana Samuelsona, Aristokrat eller förädlad bonde? Det svenska frälsets ekonomi, polotik och sociala förbindelser under tiden 1523-1611, Bibliotheca Historica Lundensis 77, Lund University Press 1993, s. 361) Michał Kopczyński Jan Samuelson (aut. dzieła rec.) s. 643-654
„Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo - społeczeństwo - gospodarka. Liber in memoriam Lodovici Piotrowicz”, red. Józef Wolski, Tadeusz Kotula, Andrzej Kunisz, Kraków 1994 : [recenzja] Maria Jaczynowska Tadeusz Kotula (aut. dzieła rec.) Andrzej Kunisz (aut. dzieła rec.) Józef Wolski (aut. dzieła rec.) s. 655-660
„Piety and charity in late medieval Florence”, John Henderson, Oxford 1994 : [recenzja] Halina Manikowska John Henderson (aut. dzieła rec.) s. 660-663
„Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku”, Andrzej Karpiński, Warszawa 1995 : [recenzja] Cezary Kuklo Andrzej Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 663-666
„Skarb litewski za pierwszych dwu Wazów 1587-1648”, Anna Filipczak-Kocur, Wrocław 1994 : [recenzja] Igor Kąkolewski Anna Filipczak-Kocur (aut. dzieła rec.) s. 666-668
„Księżniczka i chudopachołek. Zofia z Radziwiłłów Dorohostajska - Stanisław Tymiński”, Jan Seredyka, Opole 1995 : [recenzja] Maria Bogucka Jan Seredyka (aut. dzieła rec.) s. 668-670
„Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej”, Bogdan Rok, Wrocław 1995 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 670-674
„Kakungulu and the creation of Buganda”, Michael Twaddle, London 1993 : [recenzja] Aleksander Wierzejski Michael Twaddle (aut. dzieła rec.) s. 674-677
„Partnerstwo czy uzależnienie? Niemieckie postawy wobec stosunków gospodarczych z Polską w czasach Republiki Weimarskiej”, Stefan Kowal, Poznań 1995 : [recenzja] Berthold Puchert Stefan Kowal (aut. dzieła rec.) Zbigniew Dalewski (tłum.) s. 677-680
„Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj”, Waldemar Grabowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Waldemar Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 681-684
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii z czynności Towarzystwa w latach 1993-1996 Bartłomiej Kaczorowski Hanna Szwankowska Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 685-690