Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1909, Tom 8, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O królestwie wielkopolskiem. (Przyczynek do polemiki prof. O. Balzera i prof. St. Kutrzeby) Stanisław Kętrzyński s. 129-153
Wyrok wrocławski Antoni Prochaska s. 154-166
Tarłowie. Znamienitego rodu początki i świetność Jan Fijałek s. 167-197
Ze studyów nad historyą sejmu grodzieńskiego z r. 1793. Dyonizy Mikorski, poseł wyszogrodzki Władysław Smoleński s. 198-221
Litwa w literaturze historycznej rosyjskiej Witold Kamieniecki s. 222-234
"Monumenta medii aevi historica. Tom XVIII. Akta kapituł i sądów biskupich; Tom II, część I", B. Ulanowski, Kraków 1908 : [recenzja] Ign. T. Baranowski B. Ulanowski (aut. dzieła rec.) s. 235-238
Wodociagi i kanały miejskie. Z dziejów hygieny w dawnej Polsce Franciszek Giedroyć s. 239-250
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 251-256