Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
2006, Tom 97, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki „Przeglądu Historycznego” z warszawską szkołą historyczną Andrzej Wierzbicki s. 1-11
Dyskusje naukowe na łamach „Przeglądu Historycznego” Grażyna Szelągowska s. 13-21
„Cenzura kreatywna” w PRL a środowisko naukowe historyków Zbigniew Romek s. 23-37
„Przełom metodologiczny” na łamach „Przeglądu Historycznego” na tle wybranych czasopism historycznych w Europie Środkowowschodniej Maciej Górny s. 39-48
Uwagi o nauce historycznej w Polsce w dobie X Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Rzymie (1955) Andrzej Wyczański s. 49-63
Uczyć o Holokauście : (na marginesie książki "Dlaczego należy uczyć o Holokauście?", red. Jolanta Ambroziewicz-Jacobs, Leszek Hońdo, Kraków 2005) Anna Landau–Czajka Jolanta Ambroziewicz-Jacobs (aut. dzieła rec.) Hońdo Hońdo (aut. dzieła rec.) s. 65-69
Podręczniki licealne do nauki historii – oczekiwania i rzeczywistość : (okiem nauczyciela i dydaktyka) Katarzyna Błachowska Tytus Izdebski s. 71-79
Druga płeć : (w związku z książką Marii Boguckiej, "Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI", Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2005) Aneta Pieniądz Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 81-89
Wielki Trek – fikcja czy rzeczywistość? : (na marginesie książki Normana Etheringtona, "The Great Treks. The Transformation of Southern Africa 1815–1854", London–New York 2001) Michał Leśniewski Norman Etherington (aut. dzieła rec.) s. 89-94
"Cleopatra and Rome", Diana E. E. Kleiner, London 2005 : [recenzja] Lucyna Kostuch Diana E. E. Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 95-97
"Zones of Fracture in Modern Europe: the Baltic Countries, the Balkans, and Northern Italy. Zone di frattura in epoca moderna: Il Baltico, i Balcani e l’Italia settentrionale", red. Almut Bues, Wiesbaden 2005 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Almut Bues (aut. dzieła rec.) s. 97-100
"Corpus Epistularum Joannis Dantisci", ed. by Jerzy Axer with collaboration of Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow 2004 : [recenzja] Andrzej Wyczański Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) Anna Skolimowska (aut. dzieła rec.) s. 100-103
"Jan Jerzy Przebendowski jako podskarbi wielki koronny (1703–1729). Studium funkcjonowania ministerium", Adam Perlakowski, Kraków 2004 : [recenzja] Dorota Wiśniewska Adam Perlakowski (aut. dzieła rec.) s. 103-106
"Wieszczki. Rekonstrukcja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX do końca XX wieku", Mirosława Czarnecka, Wrocław 2004 : [recenzja] Maria Bogucka Mirosława Czarnecka (aut. dzieła rec.) s. 107-110
"Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym", Krzysztof A. Makowski, Poznań 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Krzysztof A. Makowski (aut. dzieła rec.) s. 110-113
"Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka. Česká otázka včera a dnes", Jaroslav Opat, Praha 2003 : recenzja] Jerzy Tomaszewski Jaroslav Opat (aut. dzieła rec.) s. 114-117
"Pol’skije wojennoplennyje w RSFSR, BSSR i USSR w 1919–1922 gg.: dokumenty i materiały", wyd. I. I. Kostjuszko, Moskwa 2004 : [recenzja] Witold Wasilewski I. I. Kostjuszko (aut. dzieła rec.) s. 117-120
Wykaz skrótów. s. 121-122