Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Przegląd Historyczny
1980, Tom 71, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia wojskowa w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego Wiesław Majewski s. 673-703
Zabójstwo Wincentego Gosiewskiego i jego polityczne następstwa Andrzej Rachuba s. 705-725
Aspekty historyczne rozwoju w krajach "Trzeciego świata" Jan Kieniewicz s. 727-752
Władysław Zawadzki (1885-1939) : ekonomista, polityk, minister skarbu Zbigniew Landau s. 753-772
Działalność POZ "Znak" i ZWZ-AK na Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1939-1945 Mirosław R. Krajewski Stanisław Suszyński s. 773-791
Z problematyki historii gospodarczej Europy : ("The Journal of European Economic History", published by Banco di Roma, numery od 2, 1974 do 1, 19780 Jacek Kochanowicz s. 793-799
Wczesne państwo : (w związku z książką The early state, ed. by Henri J. M. Claessen, Peter Skalnik, The Hague [etc.] 1978) Michał Tymowski Henri J. M. Claessen (aut. dzieła rec.) Peter Skalnik (aut. dzieła rec.) s. 801-807
O polsko-antylskim dramacie początków XIX w. : (na marginesie pracy Jana Pachońskiego, Polacy na Antylach i Morzu Karaibskim, Kraków 1979) Tadeusz Łepkowski Jan Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 809-817
"Wostocznaja Jewropa w drewnostii i sredniewiekowie", red. L. W. Czerepnin [et al.], Moskwa 1978 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz L. W. Czerepnin (aut. dzieła rec.) s. 819-822
"The struggle for Baltic markets. Power in conflict 1558-1618", Artur Attman, Götteborg 1979 : [recenzja] Maria Bogucka Artur Attman (aut. dzieła rec.) s. 822-824
"Z dziejów elearów polskich. Stanisław Stroynowski, lisowski zagończyk, przywódca i legislator", Władysław Magnuszewski, Warszawa-Poznań 1978 : [recenzja] Mikołaj Waśniewski Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 824-827
"Crime and punishment in early Modern Europe", Michael R. Weisser, The Harvester Press 1979 : [recenzja] Marcin Kamler Michael R. Weisser (aut. dzieła rec.) s. 827-830
"Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy", Jerzy Śliziński, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 830-831
"Perfil de la sociedad rural del Cuzeo a fines de la colania", Magnus Mörner, [Lima 1978] : [recenzja] Marcin Kula Magnus Mörner (aut. dzieła rec.) s. 832-833
"Partyzantka Zaliwskiego i jej pogłosy (1832-1835)", Władimir Diakow, Aleksiej Nagajew, Warszawa 1979 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Władimir Diakow (aut. dzieła rec.) Aleksiej Nagajew (aut. dzieła rec.) s. 833-836
"Expansion and reaction", ed. by H. L. Wesseling, "Essays on European Expansion and Reaction in Asia and Africa", by F. Braudel [et al.], Leiden 1978 : [recenzja] Jan Kieniewicz Fernand Braudel (aut. dzieła rec.) H. L. Wesseling (aut. dzieła rec.) s. 836-839
"Klasés ir politijos Lietuvoje 1919-1926 metais", red. Regina Žepkaité, Vilnius 1978 : [recenzja] Aleksy Deruga Regina Žepkaité (aut. dzieła rec.) s. 839-843
"Osudný 15. březen", Miloslav Moulis, Edice Archiv nr 24, Praha 1979 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Miloslav Moulis (aut. dzieła rec.) s. 843-845
"Ruch ludowy na Białostoczyźnie 1918-1939", Zofia Tomczonek, Warszawa 1979 : [recenzja] Jerzy Milewski Zofia Tomczonek (aut. dzieła rec.) s. 845-849
"Dzieło literackie jako źródło historyczne", pod red Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 851-852
"Beiträge zur Heimatgeschichte von Karl-Marx-Stadt", z. 1-22 (za lata 1952-1978) : [recenzja] Andrzej Pośpiech s. 852
"Awarzy. Węgrzy", Wojciech Szymański, Elżbieta Dąbrowska, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Marian Dygo Elżbieta Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Wojciech Szymański (aut. dzieła rec.) s. 853-854
"Kronika Dzierzwy XIV-wieczne kompedium historii ojczystej", Jacek Banaszkiewicz, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jacek Banaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 854
"Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, t. 1-2", oprac. zbiorowe pod red. Feliksa Kiryka, Ryszarda Kołodziejczyka, Warszawa-Kraków 1978 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 855-856
"Revue Internationale d'Histoire Militaire", no 40, édition suisse, Berne 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski s. 855
"Ostrołęka", Zofia Niedziałkowska, Warszawa 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Zofia Niedizałkowska (aut. dzieła rec.) s. 856-857
"Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, t. 1", pod red. Kazimierza Jasińskiego, Warszawa [etc.] 1979 : [recenzja] Marian Dygo Kazimierz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 857
"Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII)", Henryk Łowmiański, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Wrede Henryk Łowmiański (aut. dzieła rec.) s. 858-859
"Nazwy miast Pomorza Gdańskiego", praca zbiorowa pod red. Huberta Górnowicza i Zygmunta Brockiego, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Marian Dygo Zygmunt Brocki (aut. dzieła rec.) Hubert Górnowicz (aut. dzieła rec.) s. 858
"Les pauvres au moyen age. Etude sociale", Michel Mollat, Paris 1978 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Michel Mollat (aut. dzieła rec.) s. 859
"The Devil's horsman. The Mongol invasion of Europe", James Chambers, London 1979 : [recenzja] Marek Urbański James Chambers (aut. dzieła rec.) s. 860
"Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al XVI-lea", Ilie Corfus, Bucureşti 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Ilie Corfus (aut. dzieła rec.) s. 860-861
"Zaplecze gospodarcze konwentu o. o. franciszkanów w Inowrocławiu od połowy XIII w. do połowy XIV w.", praca zbiorowa pod red. Aleksandry Cofty-Broniewskiej, Poznań 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Aleksandra Cofta-Broniewska (aut. dzieła rec.) s. 861-862
"Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV w. Cz. 2", Jadwiga Krzyżanowska, Poznań 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jadwiga Krzyżanowska (aut. dzieła rec.) s. 862
"Hospodařeni královského mešta Loun v druhé polovině 15 stoleti", Jaroslav Vaniš, Praha 1979 : [recenzja] Marian Dygo Jaroslav Vaniš (aut. dzieła rec.) s. 862-863
"Die Stadtbevölkerung von Chemitz zwischen 1450 und 1600", Helmut Bräuer, Karl-Marx-Stadt 1978 : [recenzja] Andrzej Karpiński Helmut Bräuer (aut. dzieła rec.) s. 863-864
"Zygmunt Stary (1506-1548)", Zygmunt Wojciechowski, oprac. i wstępem poprzedził Andrzej F. Grabski, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Wrede Andrzej F. Grabski (aut. dzieła rec.) s. 864
"Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV", Antonius Fekete Nagy [et al.], Pubicatones Archivi 728 : [recenzja] Tomasz Jendryczko Antonius Fekete Nagy (aut. dzieła rec.) s. 865
"Studia z dziejów epoki renesansu", pod red. Henryka Zinsa, Warszawa 1979 : [recenzja] Wojciech Tygielski Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 865-866
"Łukasz Górnicki i jego czasy", pod red. B. Noworolskiej i W. Steca, Białystok 1979 : [recenzja] Wojciech Tygielski Barbara Noworolska (aut. dzieła rec.) Wiesław Stec (aut. dzieła rec.) s. 866
"Commentarii de itinere Francogallico", Simon Prxenus a Sudetis, edidt Dana Martinková, Budapest 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Simon Prxenus a Sudetis (aut. dzieła rec.) s. 866-867
"Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne", Władysław Smoleński, oprac. i wstępem poprzedził Andrzej Wierzbicki, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Władysław Smoleński (aut. dzieła rec.) Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 867-868
"Wnutrienniaja politika carizma s sieriediny 50-ch do naczala 80-ch gg. XIX w.", Walientina Czernucha, Leningrad 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Walientina Czernucha (aut. dzieła rec.) s. 868
"Dzieje Ameryki Łacińskiej, t. 2", red. Robert Mroziewicz i Ryszard Stemplowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Robert Mroziewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Stemplowski (aut. dzieła rec.) s. 868-869
"Kolejarze Królestwa Polskiego. Walki klasowe i życie polityczne 1878-1914", Stanisław Łaniec, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stanisław Łaniec (aut. dzieła rec.) s. 869-870
"Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu. Działalność gospodarcza Stanisława Sikorskiego w okresie zaboru pruskiego", Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 870
"Mussolini był pierwszy...", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 870-871
"Drogi do wyzwolenia. Koncepcje walki z okupantem w Polsce i ich treści polityczne 1939-1945", Ryszard Nazarewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Ryszard Nazarewicz (aut. dzieła rec.) s. 871-872
"U kresu II Rzeczypospolitej", Tadeusz Jurga, Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Tadeusz Jurga (aut. dzieła rec.) s. 871
O roli konserwatystów zachodniogalicyjskich w pierwszych latach II Rzeczypospolitej : (na marginesie dyskusji między W. Władyką a Sz. Rudnickim nad książką W. Władyki, Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935, "PH" t. 70, z. 1 i z. 2, Wrocław [etc.] 1977) Lech Młodziński s. 873-875