Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
1988, Tom 79, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szlachta w województwie krakowskim w świetle rejestrów pogłównego z 1622 roku Anna Laszuk s. 425-456
Przemiany mentalności na przykładzie nagrobków polskich XVIII wieku Mariusz Karpowicz s. 457-474
Mitrofan Podhaluzin (Uragan vel Bolesław Popow) rotmistrz powstańczej jazdy 1863-64 r. Witold Dąbkowski s. 475-499
Położenie prawne tatarskich wyznawców islamu w II Rzeczypospolitej Jacek Sobczak s. 501-520
Spór o Śląskie Konserwatorium Muzyczne : epizod z dziejów rywalizacji Korfanty - Grażyński Paweł Mostowik s. 521-530
Powołanie Józefa Piłsudskiego do Tymczasowej Rady Stanu w świetle korespondencji władz austriackich (na marginesie artykułu "PH" t. 77, z. 1, s. 71-95, Świętek, R., Polityka Piłsudskiego wobec aktu 5 listopada 1916) Jerzy Kochanowski R. Świątek (tłum.) s. 531-537
W służbie polskiego wywiadu w Ameryce Północnej i Południowej 1941-1945 Ryszard Świętek s. 539-572
Czy Tatarzy litewscy rzeczywiście nie byli szlachtą? (w związku z artykułem "PH" t. 77, z. 3, s. 467-480, Sobczak, J., Czy tatarska ludność Litwy należała do stanu szlacheckiego?; zob. też "PH" t. 79, z. 2, s. 345-358) Andrzej B. Zakrzewski J. Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 573-580
Co wiemy o imionach otrzymywanych przez dzieci w parafii Łask z XVI-XVII wieku? Marek Górny s. 581-587
"Vaclav IV, 1361-1419. K předpokladim husitske revoluce", Jiři Spěvaček, Praha 1986 : [recenzja] Idzi Panic Jiři Spěvaček (aut. dzieła rec.) s. 589-591
"Der Geldumlauf im südwestdeuschen Raum vom Riedinger Münzvertag 1423 bis zur ersten Kipperzeit 1618. Eine statische Münzfundanalyse unter Anwendung der elektronischen Datenveraabeitung", Joachim Schüttenhelm, Stuttgart 1987 : [recenzja] Marian Dygo Joachim Schüttenhelm (aut. dzieła rec.) s. 591-594
"Joachim Lelewel i demokracja niemiecka. Z dziejów międzynarodowych kontaktów polskiej lewicy w dobie Wielkiej Emigracji", Andrzej Feliks Grabski, Łódź 1987 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 595-599
"Russia and the Formation of the Romanian National State 1821-1878", Barbara Jelavich, Cambridge 1984 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Barbara Jelavich (aut. dzieła rec.) s. 599-602
"Menzies and Churchill at War", David A. Day, [Sydney] 1986 : [recenzja] Magdalena Hułas David A. Day (aut. dzieła rec.) s. 602-606
"Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944", t. I-II, Andrzej Krzysztof Kunert, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Ney-Krwawicz Andrzej Krzysztof Kunert (aut. dzieła rec.) s. 606-608
"La nouvelle Europe centrale", "Notre siècle", Antonin Śniejdárek, Casimira Mazurowa-Château, Paris 1986 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Casimira Mazurowa-Château (aut. dzieła rec.) Antonin Śniejdárek (aut. dzieła rec.) s. 608-610