Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1916, Tom 20, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konstytucya 3 Maja 1791 r. jako reforma państwowa Witold Kamieniecki s. 257-268
Rzut oka na znaczenie Dniepru w dziejach gospodarczych Polski Ignacy Tadeusz Baranowski s. 269-284
Punkta cesarskie podane Dworowi Polskiemu 1773 roku Stanisław Mnemon s. 285-302
Z życia Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego : (nieco tajnych dokumentów dyplomatycznych z roku 1862) ze źródła archiwalnego Alexander Kraushar s. 303-316
O metodzie publikowania najdawniejszych Ksiąg Sądowych polskich Marceli Handelsman s. 317-346
Przezwiska kognacyjne : (przyczynek metodologiczny) Antoni Rybarski s. 347-354
Wsie miasta Kalisza Ignacy Tadeusz Baranowski s. 355-369
"Księga domowa" Leona i Hieronima Kochanowskich : (1763-1855) : (dokończenie). s. 370-378