Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Historyczny
1967, Tom 58, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mit fundacyjny" niemieckich klasztorów cysterskich a relacja mnicha lubiąskiego z XIV wieku Siegfried Epperlein Edward Potkowski (tłum.) s. 587-604
Staropolskie opinie o Hiszpanach Janusz Tazbir s. 605-623
Działalność polityczna obozu Czartoryskiego wśród Polaków w Rzymie w latach 1832-1843 Jan Wszołek s. 624-647
Konflikt Korpusu generała Dowbor-Muśnickiego z władzą radziecką (listopad 1917-luty 1918) Mieczysław Wrzosek s. 648-663
Na marginesie wydania angielskiej relacji o Polsce z 1598 roku Edward A. Mierzwa s. 664-667
Przyczynek do dyskusji o kryzysie gospodarczym Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI-XVII wieku Maurycy Horn s. 668-669
O prawidłową analizę rynku zbożowego w Małopolsce w drugiej połowie XVIII wieku : (na marginesie pracy I. Rychlikowej, Studia nad towarową produkcją wielkiej własności w Małopolsce w latach 1764-1805, część I: Towarowa gospodarka zbożowa, Wrocław 1966) Stanisław Mielczarski s. 670-678
Aleksander Gwagnin i cudzoziemscy fachowcy w hutach szkła w Polsce w XVI i XVII wieku Andrzej Wyrobisz s. 679-682
"Les invasions. I. Les vagues gérmaniques. II. Le second assaut contre l'Europe chrétienne (VIIe-XIe ss.)", L. Musset, Paris 1965 : [recenzja] Stanisław Russocki L. Musset (aut. dzieła rec.) s. 683-685
"Choziajstwo i obszczestwiennyj stroj ujgurskogo gosudarstwa X-XIV ww.", Dmitrij Iwanowicz Tichonow, Moskwa-Leningrad 1966 : [recenzja] Romuald Wojna Dmitrij Iwanowicz Tichonow (aut. dzieła rec.) s. 685-687
"Ekonomika feudálni državy olomuckého biskupstvi ve druhé polovině 13 stoleti", Libuše Hrabová, Praha 1964 : [recenzja] Tadeusz Lalik Libuše Hrabová (aut. dzieła rec.) s. 687-691
"Civilisation matériélle et capitalisme (XVe-XVIIIe siècle)", t. I, Fernand Braudel, Paris 1967 : [recenzja] Marian Małowist Fernand Braudel (aut. dzieła rec.) s. 691-696
"Die schwedische Besetzung des Weichseldeltas 1626-1635", Klaus Richard Böhme, Würzburg 1963 : [recenzja] Antoni Mączak Klaus Richard Böhme (aut. dzieła rec.) s. 696-699
"The Papers of James Madison", wyd. W. H. Hutchinson, W. M. Rachel, t. I-IV, The University of Chicago Press 1962-1965 : [recenzja] Izabella Rusinowa W. H. Hutchinson (aut. dzieła rec.) W. M. Rachel (aut. dzieła rec.) s. 700-702
"La Pologne du XVIIIe siècle vue par un précepteur français Hubert Vautrin", présentation de Maria Cholewo-Flandrin, Paris 1966 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Maria Cholewo-Flandrin (aut. dzieła rec.) s. 702-704
"Das deutsche Echo auf die polnische Erhebung von 1830", Anneliese Gerecke, Wiesbaden 1964 : [recenzja] Józef Dutkiewicz Anneliese Gerecke (aut. dzieła rec.) s. 704-706
"Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914", Krzysztof Groniowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Krzysztof Groniowski (aut. dzieła rec.) s. 706-710
"Rola państwa w gospodarce Polski 1918-1928", T. Grabowski, Warszawa 1967 : [recenzja] Zbigniew Landau T. Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 710-714
"Dwudziestolatki początku wieku XX : o ludziach, pracy i walce młodzieży komunistycznej w Polsce w latach 1918-1928", Leszek Krzemień, Warszawa 1967 : [recenzja] Jan Kancewicz Leszek Krzemień (aut. dzieła rec.) s. 714-718
"Spór o władzę po Rewolucji Październikowej w Rosji (Rady i Konstytuanta)", Helena Zand, Warszawa 1967 : [recenzja] Mieczysław Tanty Helena Zand (aut. dzieła rec.) s. 718-721
"Spółdzielczość polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych 1918-1939", Kazimierz Pietrzak-Pawłowski, Warszawa 1967 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Kazimierz Pietrzak-Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 721-724
Prace wykopaliskowe w Novae (sektor zachodni) w 1966 roku Ludwika Press s. 725-726
XV Tydzień Studiów nad Wczesnym Średniowieczem w Spoleto Jadwiga Karwasińska s. 726-728
IV Kongres "Journées Internationales du Verre" Maria Dekówna s. 728-730
X Powszechny Zjazd Historyków Polskich. s. 734-737