Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Przegląd Historyczny
1907, Tom 4, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Socyologia a państwo Hamurabiego Ludwik Gumplowicz s. 3-14
Piast Aleksander Brückner s. 15-19
Przywilej piotrkowski 1388 r. : szkic historyczno-prawny Marceli Handelsman s. 20-36
Rafał Korsak, metropolita Rusi (ur. 1601 r. † 1642 r.) : (dokończenie) s. 37-61
Z dziejów feudalizmu na Podlasiu : Rajgrodzko-Goniądzkie "państwo" Radziwiłłów w pierwszej połowie XVI wieku Ignacy Tadeusz Baranowski s. 62-74
O paru ciekawszych rękopisach Biblioteki Cesarskiej publicznej w Petersburgu Alexander Kraushar s. 75-81
Czasopiśmiennictwo polskie na emigracyi Jan Zakrzewski s. 82-97
O prawie przyzwalania krewnych na pozbywanie nieruchomości w Wielkopolsce aż do ustawodawstwa Kazimierza Wielkiego: (dokończenie) Norbert Michalewicz s. 98-112
Przegląd najnowszej historyografii włoskiej : (wieki średnie) Giuseppe Tomasetti s. 113-122
O pochodzeniu narodowości wielkorosyjskiej : (notatka historyczno-etnograficzna) s. 123-127
Pochodzenie i znaczenie nazwy "Gniezno" Bronisław Chlebowski s. 127-129
Wspomnienie naocznego świadka o generale Nullo Alojzy Proener s. 129-131
Kronika. s. 131-132
Od redakcji. s. 132