Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1970, Tom 61, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Janusz Woliński (1894-1970) Andrzej Zahorski s. 543-545
Stosunki polityczne Pomorza Zachodniego z Polską w drugiej połowie XII wieku Benedykt Zientara s. 546-576
Polityka Firlejów wobec miast w XVI wieku i założenie Janowca nad Wisłą Andrzej Wyrobisz s. 577-608
Wolność osobista mieszczan miast szlacheckich województwa lubelskiego w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku Tomasz Opas s. 609-629
Rola Górnego Śląska w polsko-czechosłowackim konflikcie o Śląsk Cieszyński w latach 1918-1921 Andrzej Kastory s. 630-644
Struktura narodowościowa ludności Czechosłowacji 1918-1938 : szkic statystyczny Jerzy Tomaszewski s. 645-670
Cztery polskie relacje ze Szwecji z końca XVI wieku Marian Biskup s. 671-679
Rozmowy polsko-francuskie w Paryżu (październik - listopad 1924) Henryk Bułhak s. 680-683
Najnowsze badania nad dyplomatyką wielkopolską XIII wieku Karol Mieszkowski s. 684-695
O dzielnicy księcia Henryka Sandomierskiego Karol Buczek s. 696-703
"Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (II połowa IV wieku)", Waldemar Ceran, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Ewa Wipszycka Waldemar Ceran (aut. dzieła rec.) s. 704-708
"Podróż młodego magnata do szkół : studium z dziejów kultury XVI i XVII w.", Władysław Czapliński, Józef Długosz, Warszawa 1969 : [recenzja] Henryk Wisner Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 708-713
"L'opposition à Napoléon", Louis de Villefosse, Janine Bouissounouse, Paris 1969 : [recenzja] Władysław Zajewski Janine Bouissounouse (aut. dzieła rec.) Louis de Villefosse (aut. dzieła rec.) s. 713-718
"Le remplacement militaire en France : quelques aspects politiques, économiques et sociaux du recrutement au XIX-e siècle", Bernard Schnapper, Paris 1968 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Bernard Schnapper (aut. dzieła rec.) s. 718-722
"Kształtowanie się wiedzy o prasie w Polsce XIX wieku", Bartłomiej Gołka, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Skowronek Bartłomiej Gołka (aut. dzieła rec.) s. 722-725
"Walerij Wrublewski", W. E. Abramoviczius, W.A. Djakow, Moskwa 1968; "Marks, Engels i polskoje oswoboditielnoje dwiżenije", W. A. Djakow, Moskwa 1968; "Jarosław Dombrowski", W. A. Djakow, Moskwa 1969 : [recenzja] Jerzy W. Borejsza W. E. Abramoviczius (aut. dzieła rec.) W.A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 725-727
"Russia and Britain in Persia 1845-1914 : a study in imperialism", F. Kazemzadeh, New Haven-London 1968 : [recenzja] Andrzej Bartnicki F. Kazemzadeh (aut. dzieła rec.) s. 727-732
"Die Krise des liberalen Systems und die faschistischen Bewegungen", Ernst Nolte, München 1968 : [recenzja] Jerzy Holzer Ernst Nolte (aut. dzieła rec.) s. 733-735
Misja propruska czy sprawa Dogrumowej? Kazimierz Mężyński s. 736-739
W odpowiedzi doc. Kaimierzowi Mężyńskiemu Jerzy Michalski s. 739-740