Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Przegląd Historyczny
1907, Tom 4, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historya a filologia Aleksander Brückner s. 265-282
Przywilej czerwiński z 1422 r. Antoni Prochaska s. 283-296
Miniatury w antyfonarzu katedry gnieźnieńskiej : (dokończenie) Tadeusz Trzciński s. 297-309
Pierwszy rok służby amerykańskiej Kościuszki (18 paźdz. 1776 - 17 paźdz. 1777) : (według dokumentów niewydanych) Władysław M. Kozłowski s. 310-335
Czasopiśmiennictwo polskie na emigracyi : (dokończenie) Jan Zakrzewski s. 336-348
Przywilej piotrkowski 1388 r. : szkic historyczno-prawny : (dodatek) Marceli Handelsman s. 349-362
W sprawie Atlasu historycznego Rzeczypospolitej Aleksander Jabłonowski s. 363-368
Wodociagi i kanały miejskie : z dziejów hygieny w dawnej Polsce : (dokończenie) Franciszek Giedroyć s. 369-382
"Corpus juris polonici" Marceli Handelsman Oswald Balzer (aut. dzieła rec.) s. 383-388
Kronika. s. 389-390