Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1962, Tom 53, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zboże rosyjskie na rynku amsterdamskim w pierwszej połowie XVII wieku Maria Bogucka s. 611-628
Umysłowość i psychologia zbiorowa w historii Bronisław Geremek s. 629-644
Struktura majątkowa szlachty pomorskiej w XVI-XVII w. : próba analizy statystycznej Antoni Mączak s. 645-671
Nakład w małopolskim górnictwie kruszcowym w XV i XVI w. Danuta Molenda s. 673-694
Struktura handlu gdańskiego w pierwszej połowie XV wieku Henryk Samsonowicz s. 695-715
Polscy polemiści wyznaniowi wobec prześladowania antytrynitaryzmu w XVI wieku Janusz Tazbir s. 717-729
Taberny płockie na przełomie XI i XII wieku : w sprawie zakresu obrotu towarowo-pieniężnego Stanisław Trawkowski s. 731-744
Czy istniały strzechy budowlane? : z zagadnień organizacji rzemieślników budowlanych w średniowieczu Andrzej Wyrobisz s. 745-761
U początków szczecińskiego patrycjatu : rola feudalnej własności ziemskiej w kształtowaniu się podstaw gospodarczych kierowniczych warstw społeczeństwa miejskiego Benedykt Zientara s. 763-781
Zadłużenie hipoteczne domów w Nowym Sączu w końcu XVI wieku Anna Żaboklicka s. 783-807
Opisanie krzywd wyrządzonych poddanym w dobrach Holszany i Pasikiszki na Białorusi w 1554 roku Józef Kazimierski s. 809-818
"L'Europe prend le large : recherches européennes", Henri Brugmans, Paris 1961 : [recenzja] Gerard Labuda Henri Brugmans (aut. dzieła rec.) s. 819-821
"Vingt-huit siècles d'Europe : la conscience européenne à travers les textes d'Hésiode à nos jours", Denis de Rougemont, Paris 1961 : [recenzja] Gerard Labuda Denis de Rougemont (aut. dzieła rec.) s. 821-822
"Sfragistyka", Marian Gumowski, Marian Haisig, Sylwiusz Mikucki [w:] "Nauki Pomocnicze Historii", pod red T. Manteuffla, Warszawa 1960 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Marian Gumowski (aut. dzieła rec.) Marian Haisig (aut. dzieła rec.) Tadeusz Manteuffel (aut. dzieła rec.) Sylwiusz Mikucki (aut. dzieła rec.) s. 822-826
"Bemerkungen zur sozialgeschichtlichen Erforschung des Deutschen Ordens", M. Hellmann, "Historisches Jahrbuch" t. LXXX, München/Freiburg 1961, s. 126-142 : [recenzja] Marian Biskup M. Hellmann (aut. dzieła rec.) s. 826-830
"Stratégie des affaines à Lisbonne entre 1595 et 1607 : lettres marchandes des Rodrigues d'Evora e Veiga", J. G. da Silva, Paris 1956 ; "Marchandises et finances : lettres de Lisbonne 1563-1578", J. G. da Silva, T. II-III, Paris 1959 : [recenzja] Jan Kieniewicz J. G. da Silva (aut. dzieła rec.) s. 830-833
"Der ostbaltische Holzhandel und die Holzindustrie im 17. Jahrhundert", A. Soom, "Hansische Geschichtsblätter", t. LXXIX, 1961, s. 80-100 : [recenzja] Stanisław Gierszewski A. Soom (aut. dzieła rec.) s. 833-835
"Russkije korablestroitielnyje materiały w ekonomikie Anglii XVIII wieka", B. G. Saryczew, "Sbornik Naucznych Rabot", wyp. XIV, Leningrad 1958, s. 102-123 : [recenzja] Stanisław Gierszewski B. G. Saryczew (aut. dzieła rec.) s. 835-838