Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
1989, Tom 80, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac Profesora Mariana Małowista za lata 1971-1988 Jacek Adamczyk Krzysztof Kowalewski s. 647-649
Ocean Indyjski jako problem Jan Kieniewicz s. 651-671, 849
Wczesne państwo a dojrzałe państwo w historii Wschodniej i Centralnej Europy oraz Zachodniego Sudanu : porównanie procesów powstawania państw i barier w ich rozwoju Michał Tymowski s. 673-687
Manqu Qhapaq, król założyciel w inkaskiej tradycji historycznej Jan Szemiński s. 689-704, 849
Człowiek marginesu w średniowieczu Bronisław Geremek s. 705-727, 849
"Juhert" i jego polska wersja miary agrarnej Anna Dunin-Wąsowicz s. 729-735, 849
Henryk Bracton o targach i jarmarkach w Anglii w XIII wieku Andrzej Wyrobisz s. 737-742, 850
Problem stanów w Polsce średniowiecznej Henryk Samsonowicz s. 743-751, 850
Czy w Polsce późnośredniowiecznej był kryzys gospodarczy Marian Dygo s. 753-764, 850
Demograficzne koszty uczestnictwa Europy w transatlantyckim handlu niewolnikami w latach 1450-1867 : próba szacunku Bronisław Nowak s. 765-778, 850
Antropologia historyczna klienteli? Antoni Mączak s. 779-790, 850
Kupcy żydowscy w Gdańsku w pierwszej połowie XVII wieku Maria Bogucka s. 791-799, 850
Eksploatacja rud miedzi i handel miedzią w Polsce w późnym średniowieczu i w początkach nowożytności (do 1795 r.) Danuta Molenda s. 801-814, 851
Handel i rynek wewnętrzny w Egipcie w pierwszej połowie XIX wieku Barbara Stępniewska-Holzer s. 815-826, 851
"Razwitije etniczeskogo samosoznanija sławiańskich narodow w epochu ranniego sriedniewiekowija", Moskwa 1982; "Razwitije etniczeskogo samosoznanija sławiańskich narodow w epochu zriełogo fieodalizma", Moskwa 1989; "Etniczeskije processy w Centralnoj i Jugo-Wostocznoj Jewropie", pod red. E. P. Naumowa, Moskwa 1988 : [recenzja] Juliusz Bardach E. P. Naumow (aut. dzieła rec.) s. 827-830
"Die Gestaltung der Bodenrechtsverhältnisse in Pommern vom 12. bis 14. Jahrhundert", Rudolf Benl, Mitteldeutsche Forschungen Bd. 93, Köln-Wien 1986 : [recenzja] Jan M. Piskorski Rudolf Benl (aut. dzieła rec.) s. 830-831
"Formirowanije bojarskoj aristokratii w Rossii wo wtoroj połowinie XV - pierow trieti XVI w.", A. A. Zimin, Moskwa 1988 : [recenzja] Juliusz Bardach A. A. Zimin (aut. dzieła rec.) s. 831-834
"Jakub Sobieski 1590-1646. Parlamentarzysta, polityk, podróżnik, pamiętnikarz", Józef Długosz, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1172, Historia LXXXIII, Wrocław 1989 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 834-836
"Das Polenbild der Deutschen 1772-1848", Anthologie hrsg. von Gerard Kozielek, Gleitwort von Wolfgang Drost, Heidelberg 1989 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Wolfgang Drost (aut. dzieła rec.) Gerard Kozielek (aut. dzieła rec.) s. 836-837
"Niemiecki Michel. Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu", Tomasz Szarota, Warszawa 1988 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Tomasz Szarota (aut. dzieła rec.) s. 837-840
"Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986", Stanisław Sławomir Nicieja, Wrocław 1988 : [recenzja] Walentyna Najdus Stanisław Sławomir Nicieja (aut. dzieła rec.) s. 840-843
Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. s. 845