Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1997, Tom 88, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stasis w hellenistycznych Atenach w latach 322-287 Jacek Rzepka s. 1-30, 201
Palmanova - społeczne aspekty założenia i rozwoju miasta w latach 1593-1614 Aneta Pieniądz s. 201, 31-52
Prymasa Poniatowskiego potyczki w Akademii Krakowskiej Katarzyna Karaskiewicz s. 201-202, 53-71
Religie a narody w walce rosyjsko-polskiej na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1863-1914 Daniel Beauvois s. 202, 73-94
Brytyjskie obozy koncentracyjne podczas wojny burskiej w latach 1900-1902 Jarosław Żukowski s. 202, 95-116
Miejsce kobiet wśród polskiego wychodźstwa w reńsko-westfalskim okręgu przemysłowym na początku XX wieku Jan Molenda s. 117-134, 202
Z działalności kapitana Włodzimierza Zagórskiego w latach 1914-1918 Jerzy Gaul s. 135-143, 202
Sodoma i Gomora we wczesnorenesansowej Florencji : (w związku z książką Michaela Rocke'a, Forbidden Friendships. Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence, New York-Oxford 1996) Andrzej Wyrobisz Michael Rocke (aut. dzieła rec.) s. 145-162
"Historia Afryki. Do początku XIX w.", pod red. Michała Tymowskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1996 : [recenzja] Marek Czapliński Michał Tymowski (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Theatre in Ancient Greek Society", J. R. Green, London and New York 1996 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer J. R. Green (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"The Frankish World: 750-900", Janet L. Nelson, London 1996 : [recenzja] Adam Fijałkowski Janet L. Nelson (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Sources and Studies on the Ottoman Black Sea t. I: The Customs Register of Caffa, 1487-1490", H. Inalcik, Cambridge 1996; "An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914", H. Inalcik, Donald Quataert, Cambridge 1994 : [recenzja] Dariusz Kołodziejczyk H. Inalcik (aut. dzieła rec.) Donald Quataert (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Economic Systems and State Finance", wyd. Richard Bonney, Oxford 1995 : [recenzja] Anna Filipczak-Kocur Richard Bonney (aut. dzieła rec.) s. 176-184
"Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku", Małgorzata Borkowska, Warszawa 1996 : [recenzja] Maria Bogucka Małgorzata Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 184-188
"Książę Ernest Bogusław von Croy (1620-1684)", Zygmunt Szultka, Słupsk 1996 : [recenzja] Andrzej Kamieński Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Tomasz G. Masaryk", Janusz Gruchała, Wrocław 1996 : [recenzja] Piotr Maciej Majewski Janusz Gruchała (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Vítěz, který prohrál, generál Radola Gajda", Antonin Klimek, Petr Hofman, Praha-Litomyšl 1995 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Petr Hofman (aut. dzieła rec.) Antonin Klimek (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej. Materiały z sesji w Instytucie Historii PAN w dniu 11 III 1993 r.", wstęp i redakcja naukowa Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 197-199