Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Przegląd Historyczny
1985, Tom 76, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o magnaterii kujawskiej 1447-1569 Tomasz Sławiński s. 193-206
Stronnictwo, które nie mogło przegrać Wojciech Tygielski s. 207-231
Struktura społeczna szlachty bracławskiej w świetle taryfy podymnego z 1629 roku Zbigniew Anusik s. 233-253
Adam Kazanowski - dzieżawca żup wielickich w latach 1642-1647 Krzysztof Zemeła s. 255-268
Elekcja posłów na sejm, Proszowice 1689 : w sprawie zasad głosowania na sejmikach przedsejmowych Marek Wrede s. 269-289
Senatorowie i posłowie koronni na sejmie 1607 roku Anna Filipczak-Kocur s. 291-303
Międzywojenne badania nad dziejami Tatarów litewsko-polskich w XVII stuleciu Jan Tyszkiewicz s. 305-320
Slawistyka i wiedza o Europie wschodniej w Japonii Takayuki Ito s. 321-343
Kilka uwag na marginesie historii Mongolii Marcin Kula s. 345-354
"Anonima dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich", tł. Karol Estreicher, Warszawa 1984 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 355-360
"Pauperes an den deutschen Universitäten des 15. Jahrhunderts", Rainer Christoph Schwinges, Zeitschrift für historische Forschung, t. VIII, 1981 : [recenzja] Anna Rutkowska-Płachcińska Rainer Christoph Schwinges (aut. dzieła rec.) s. 360-364
"Zur Entstehung der Gesellengilden im Spätmittealter", Wilfried Reininghaus, Münster 1980; "15. und 16. Jahrhundert", Knut Schulz, [w:] "Gastfreundschaft, Taverne und Gasthaus im Mittelalter", hrsg. von H. C. Peeyer, München-Wien 1983 : [recenzja] H. C. Peeyer (aut. dzieła rec.) Wilfried Reininghaus (aut. dzieła rec.) Knut Schulz (aut. dzieła rec.) s. 364-367
"Dzieje Krakowa, t. 2", Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) Jan M. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 367-372
"Polacy w Petersburgu", Ludwik Bazylow, Wrocław [etc.] 1984 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Ludwik Bazylow (aut. dzieła rec.) s. 372-375
">>Kwiat społeczeństwa...<< (Struktura społeczna i zarys położenia inteligencji krakowskiej w latach 1850-1914)", Irena Homola, Kraków-Wrocław 1984 : [recenzja] Tomasz Gąsowski Irena Homola (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Traditionen der Freundschaft und Zusammenarbeit DDR - Volksrepublik Polen", Rostock 1984 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 377-379
"Wspólnota Francuska w Afryce (Communauté)", Jerzy Krasuski, Poznań 1983 : [recenzja] Lidia Milka Jerzy Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 380-385
"Dějiny socialistického Československa. Studie a materiály", Svazek 5, Vaćlav Peša a kolektiv, Praha 1982 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Vaćlav Peša (aut. dzieła rec.) s. 385-387
"Cezar", Gérard Walter, przeł. Danuta Wilamowska, Warszawa 1983 : [recenzja] Ryszard Kulesza Gérard Walter (aut. dzieła rec.) s. 389-390
"Wojna Żydowska", Józef Flawiusz, z jęz. grec. przeł. oraz wstępem i komentarzem opatrzył Jan Radożycki, Poznań 1980 : [recenzja] Ewa Wipszycka Józef Flawiusz (aut. dzieła rec.) Jan Radożycki (aut. dzieła rec.) s. 390-391
"Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej", przeł. i poprzedził wstępem ks. Wojciech Kania ; "Ojcowie Kościoła łacińscy. Teksty o Matce Bożej", przeł. ks. Wacław Eborowicz, ks. Wojciech Kania, wstępem poprzedził ks. Wojciech Kania, Niepokalanów 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Wacław Eborowicz (aut. dzieła rec.) Wojciech Kania (aut. dzieła rec.) St. C. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 391-392
"Historical writing in England, t. 1-2", Antonia Gransden, London 1974-1982 : [recenzja] Antonia Gransden (aut. dzieła rec.) s. 392-393
"Kultura starobułgarska (VI-XI w.)", Stanczo Waklinow, przeł. Katarzyna Wierzbicka, Warszawa 1984 : [recenzja] Stanisław Rek Stanczo Waklinow (aut. dzieła rec.) s. 393-395
"Dzieje Lubelszczyzny, t. III: Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu", oprac. Stanisław Kuraś, Warszawa 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Stanisław Kuraś (aut. dzieła rec.) s. 395
"Wczesne średnowiecze", George Henderson, przeł. Piotr Paszkiewicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas George Henderson (aut. dzieła rec.) s. 395
"Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego", Robert Mrózek, Katowice 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Robert Mrózek (aut. dzieła rec.) s. 396
"Mielec. Dzieje miasta i regionu, t. I: Czasy przedrozbiorowe i w okresie rozbiorów i niewoli", pod red. Feliksa Kiryka, Rzeszów 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Feliksa Kiryka (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Acta Universitatis Wratislaviensis", Nr 683, Historia XLII, Warszawa-Wrocław 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas s. 397-398
"Kancelaria i dokument książąt cieszyńskich 1290-1573", Barbara Trelińska, Warszawa-Łódź 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 398-400
"Tarnowskie Studia Teologiczne", t. IX: "Sanktuaria Diecezji Tarnowskiej", Tarnów 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 400-401
"Rola argumentacji religijnej w walce politycznej w późnośredniowiecznym Wrocławiu", Jan Drabina, Kraków 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Jan Drabina (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną", Aleksandra Witkowska, Lublin 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 402-404
"W kręgu poezji", Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Wojciech Rębowski (aut. dzieła rec.) s. 404-405
"Tiedemann Giese (1480-1550) w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich", Teresa Borawska, Olsztyn 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Teresa Borawska (aut. dzieła rec.) s. 404
"Prawdziwa i wierna relacja o uwięzieniu w Rzymie", Philippus Camerarius, przeł. Mikołaj Szymański, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki, Warszawa 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Philippus Camerarius (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) Mikołaj Szymański (aut. dzieła rec.) s. 405-406
"Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich", Henryk Barycz, Kraków-Wrocław : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 406-407
"Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914", Piotr Paweł Gach, Lublin 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Piotr Paweł Gach (aut. dzieła rec.) s. 407
"Ameryka łacińska w relacjach Polaków. Antologia", wybór, wstęp komentarze i przypisy Marcin Kula, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Marcin Kula (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu", Andrzej Kijowski, Kraków 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Andrzej Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 408
"Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.)", pod red. Andrzeja Pilcha, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Pilch (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"Dziennik Sprawy Bożej, t. 1-2", Seweryn Goszczyński, oprac. i wstepem poprzedził Zbigniew Sudolski, przy współpr. Wiesławy Kordaczuk i Marii M. Matusiak, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Seweryn Goszczyński (aut. dzieła rec.) Wiesława Kordaczuk (aut. dzieła rec.) Maria M. Matusiak (aut. dzieła rec.) s. 410